Το… πράσινο φως για την ερευνητική γεώτρηση στα Ιωάννινα έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Energean Oil & Gas καθώς προχώρησε στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της ερευνητικής γεώτρησης «Ήπειρος–1» στη Δημοτική Ενότητα Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων.

 

Όπως προκύπτει από την Απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, το έργο που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά αφορά «στις εργασίες έρευνας υδρογονανθράκων μέρους της εν λόγω χερσαίας περιοχής που συνίσταται από την όρυξη μιας ερευνητικής γεώτρησης με στόχο γεωτρητικές και κοιτασματολογικές έρευνες/διασκοπήσεις, τον εντοπισμό/ανακάλυψη και επιβεβαίωση κοιτάσματος υδρογονανθράκων, τις δοκιμές, τον καθορισμό της έκτασης, την αποτίμηση των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων στο πλαίσιο του Βασικού Σταδίου Ερευνών που περιλαμβάνεται στο γενικότερο επενδυτικό πλάνο του Προγράμματος Έρευνας και Εκμετάλλευσης Ιωαννίνων».

Συγκεκριμένα το έργο αφορά το στάδιο ερευνών του εν λόγω προγράμματος, ώστε να επιβεβαιωθεί επί του πεδίου η ύπαρξη γεωλογικών δομών στο υπέδαφος και η περιεκτικότητα τους σε υδρογονάνθρακες (τόσο ως προς την ποσότητα εάν είναι επαρκής για να χρησιμοποιηθεί εμπορικά, όσο και ως προς τη βέλτιστη θέση για την όρυξη γεώτρησης).
Αυτό είναι σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προηγούμενης φάσης του σταδίου ερευνών που αφορούσε στον πιθανό εντοπισμό των υδρογονανθράκων με αξιοποίηση γεωλογικών χαρτών, με γεωφυσικές μεθόδους (σεισμική, ηλεκτρομαγνητική διασκόπηση του υπεδάφους), με γεωχημική δειγματοληψία και με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης, από τα αποτελέσματα του οποίου επιλέχθηκε ως πρώτος προς διερεύνηση ερευνητικός στόχος, η μεγάλη δομή που εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κούρεντα του Δήμου Ζίτσας, με το υψηλότερο της σημείο (το καταλληλότερο για διερεύνηση) να βρίσκεται 3.000-3.500 m υπό του βουνού «Κούρεντα».

Το γήπεδο που θα πραγματοποιηθεί η ερευνητική γεώτρηση έχει συνολικό εμβαδόν 52.916,71 m2 (ή 53 στρ. περίπου), ενώ εντός του γηπέδου, ο χώρος εγκατάστασης του γεωτρύπανου και των συνοδών του εγκαταστάσεων καταλαμβάνει έκταση εμβαδού 27.249,26 m2.

Ως προς το στάδιο της έρευνας τα κύρια αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης θα είναι τα εξής:
– Βαθμονόμηση ερμηνείας των συλλεχθέντων σεισμικών δεδομένων και αναλύσεων
– Ορισμός πάνω μέρους δομής
– Ορισμός των επιφανειών επαφής αερίου-πετρελαίου, αερίου – νερού και πετρελαίου – νερού
– Λήψη καταγραφής δεδομένων από τον ταμιευτήρα (ιδίως δειγματοληψία υγρών και μέτρηση πίεσης)
– Αναγνώριση δικτύου ρωγμών
– Επιβεβαίωση ύπαρξης τυχόν βαθύτερης ζώνης υδρογονανθράκων

Η ερευνητική γεώτρηση θα διενεργηθεί κάνοντας χρήση γεωτρύπανου με μηχανισμό περιστροφής της γεωτρητικής στήλης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό προσωρινής αποθήκευσης παραγόμενων αποβλήτων – καυσίμων και 3 αντλίες γεωτρητικού πολφού υψηλής πίεσης.

Σύμφωνα με την Energean, η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να φτάσει σε βάθος 3,5 χλμ. περίπου, ενώ η εκτέλεσή της θα διαρκέσει περίπου 130 ημέρες, με τη συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου να ανέρχεται σε περίπου 12 μήνες.

Όσον αφορά το κόστος της επένδυσης για την ερευνητική γεώτρηση υπολογίζεται σε 35-40 εκατ. ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!