Τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου Ευρυζωνικού Δικτύου παροχής δωρεάν πρόσβασης Wi-Fi στην πόλη της Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης «MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development» υπέγραψε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος. Η εργολαβία περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανάπτυξη του Ευρυζωνικού Δικτύου το οποίο θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στην πόλη της Πρέβεζας, καλύπτοντας τη ζώνη από την πλατεία Ανδρούτσου έως το Στρατόπεδο Σολωμού. Η χρηματοδότησή του θα προέλθει από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», ενώ η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι δύο μήνες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!