Υπεγράφη η σύμβαση από τη ΔΕΥΑΙ και την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και αναβάθμιση υφιστάμενων βασικών υποδομών λυμάτων ΔΕΥΑΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με 11 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τα αντικείμενα του έργου είναι τα εξής:

α) Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του παλαιού Βιολογικού στον οποίον θα τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός νέας τεχνολογίας σε αντικατάσταση του υπάρχοντος με σκοπό την αναβάθμιση και αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ιωαννιτών.

β) Η ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων στα οποία θα εγκατασταθούν νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες, με ρυθμιστές στροφών, αναλυτές ενέργειας, λογισμικό ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας και θα αντικατασταθούν παλαιά ενεργοβόρα αντλητικά συγκροτήματα με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοση. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί και η ενσωμάτωση όλων των συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων λυμάτων σε ένα ενιαίο σύστημα.

Τα παραπάνω έργα σε συνδυασμό με την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών του βιολογικού καθαρισμού, τα έργα της οποίας ολοκληρώνονται εντός μηνός, αλλά και την αναμενόμενη, υπογραφή της σύμβασης για την ξήρανση και εκμετάλλευση της παραγόμενης λυματολάσπης, εντός των προσεχών ημερών, δίνουν μια μεγάλη ώθηση στη ΔΕΥΑΙ προς την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!