Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβεβαίωσε τη βασιμότητα των αντιρρήσεων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση πλωτού Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου.
Σε απάντηση της από 19.01.2022 Κοινοβουλευτικής Αναφοράς μου για τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Παράταση της Διαβούλευσης για την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου και έκφραση αρνητικής γνώμης», με κατάθεση και σχετικής Επιστολής της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών για την αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου & της Παραλίμνιας Ζώνης, το ΥΠΕΝ χαρακτηριστικά αναφέρει στο με α.π. 7050/223/28-04-2022 Έγγραφό του:
«Κοινοποιούμε το με α.π. 21416/322/3-3-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ΥΠΕΝ, με το οποίο το Υπουργείο ενημέρωσε την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι η εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου δεν υπάγεται στα επιτρεπόμενα έργα της ΥΑ 37674/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί) και επομένως δεν είναι δυνατή η περιβαλλοντική αδειοδότησή του.»
Η απάντηση αυτή όχι μόνο επιβεβαιώνει τις αιτιάσεις της τοπικής κοινωνίας και όσων είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη για ορθολογική ανάπτυξη των ΑΠΕ και με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
Επισυνάπτονται οι σχετικές απαντήσεις του ΥΠΕΝ και συγκεκριμένα:
το με α.π. 7050/223/28-04-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Συντονισμού/ΥΠΕΝ,
το με α.π. 21416/322/3-3-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ΥΠΕΝ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!