Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι:

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων (http://e-services.minagric.gr), της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 10η Απριλίου 2024 μέχρι και την 26 η Απριλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων στο Διοικητήριο στο γραφείο 114 και στο τηλέφωνο 2651364114.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!