Την υποβολή πρότασης εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών σε εγγειοβελτιωτικά έργα των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ των Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου συνολικού προϋπολογισμού 12.355.940,00€ στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.
Στην πρόταση συμπεριλαμβάνονται και έργα για την περιοχή της Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα:
•Για τον ΤΟΕΒ Κερασώνας:
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης προϋπολογισμού 293.000 ευρώ, βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων προϋπολογισμού 650.000 ευρώ καθώς και αντικατάσταση αγωγών -εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων προϋπολογισμού 820.00 ευρώ.
•Για τον ΤΟΕΒ Αχέροντα:
Έργα βελτίωσης αντλιοστασίου άρδευσης στην περιοχή Τουκνίδας προϋπολογισμού 738.000 ευρώ, σύνδεση Φωτοβολταϊκού Πάρκου με το Δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ προϋπολογισμού 83.824 ευρώ και προμήθεια-εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Αχέροντα προϋπολογισμού 824.600,00 ευρώ.
•Τέλος για τον ΤΟΕΒ Λάμαρης η πρόταση περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης προϋπολογισμού 571.516,00 και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίου άρδευσης αρδευτικό Α2-Χαμηλής Ζώνης ΤΟΕΒ Λάμαρης (Μάγισσα) προϋπολογισμού 1.310.000,00 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!