Ζητείται πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ – ΤΕΙ από την Future Voice με κάρτα ανεργίας
Απαραίτητες γνώσεις: Άριστη γνώση Office
Επιθυμητές γνώσεις που θα εκτιμηθούν: Joomla, Photoshop, Autocad, WordPress, τεχνικές γνώσεις εγκαταστάσεων και δικτύων
Επιπλέον γνώσεις και…
προϋπηρεσία, επικοινωνιακές ικανότητες θα αξιολογηθούν
Βιογραφικά: email: [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!