Επόμενες επισκέψεις της παράταξης:
Σάββατο 30.9
6.30 μ.μ. Κουκούλι
7.30 μ.μ. Κήπους
8.30 μ.μ.Φραγκάδες
Κυριακή 1.10
7.00 μ.μ. Βίτσα
8.30 μ.μ. Μονοδένδρι

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!