Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορίου το τεχνικό πρόγραμμα για το 2022.

Την κεντρική εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ρουσκας.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Σουκουβέλος, μεταξύ άλλων ανέφερε πως πρόκειται για ένα ρεαλιστικό, αναπτυξιακό, τεχνικό πρόγραμμα, που λειτουργεί στην κατεύθυνση της οικονομικής ανασυγκρότησης του δήμου μας και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλες τις Τοπικές κοινότητες.

Αναλυτικά στην τοποθέτηση του ο δήμαρχος ανέφερα τα εξής:

Παρά τις αντίξοες συνθήκες  που ζούμε , το Τεχνικό Πρόγραμμα που τίθεται στην σημερινή συνεδρίαση προς συζήτηση και ψήφιση, είναι ένα έργο για το οποία η διοίκησή μας είναι πολύ περήφανη, με προϋπολογισμό  ύψους 4.351.334,65  για το 2022 ξεπερνώντας τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς όλων των προηγουμένων ετών. 

Είναι ένα ρεαλιστικό, αναπτυξιακό, τεχνικό πρόγραμμα, που λειτουργεί στην κατεύθυνση της οικονομικής ανασυγκρότησης του δήμου μας και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλες τις Τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. 

Σε γενικά πλαίσια-έχουμε  αφουγκραστεί τις ανάγκες όλων των τοπικών συμβουλίων όπως τις κατέγραψαν σε συνεργασία με τους χωρικούς μας Αντιδημάρχους και οι εγγραφές του τεχνικού προγράμματος θα  μπορούν να εμπλουτιστούν κατά τη διάρκεια του χρόνου με πόρους από  νέες χρηματοδοτήσεις και με νέα έργα .

Το ποσό των 4.351.334,65  ευρώ του φετινού τεχνικού προγράμματος θα αποροφηθούν στο ακέραιο μιας και είναι έργα δρομολογημένα με   μελέτες που ήδη έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν.

Στο τεχνικό πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί  έργα που συνεχίζονται συνολικού ποσού 1.459.131,79 νέα έργα ποσού 2.892.202,86 και προέρχονται μεταξύ άλλων από πιστώσεις ΣΑΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου , ΣΑΤΑ, έργα που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και Αντώνης Τρίτσης, ΣΑΤΑ  και από ίδιους πόρους του Δήμου .

Στο  Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022 παρατηρείται ότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη αύξησή του σε σχέση με το 2021 της τάξης  36%, γεγονός που οφείλεται στην μεγάλη επιτυχία ένταξης πολλών νέων έργων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το Πράσινο Ταμείο και χρηματοδοτήσεις από το ΥΠΕΠΜΕ . 

Επιπλέον     αναμένουμε για εντάξεις  οκτώ  προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού προυπολογισμού 5.610.712 ευρώ

Το 2022 θα είναι εκτός των άλλων και μία σημαντική χρονιά για την παρουσία του Δήμου μας  για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Εργαζόμαστε προετοιμάζοντας και προχωρούμε στην ωρίμανση νέων έργων  για τις  προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 

Εκτός όμως από όλες αυτές τις διεκδικούμενες επιχορηγήσεις εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχουν παραμείνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα και οι επενδύσεις με ποσά που προέρχονται από πόρους, κυρίως, του Δήμου.

Έτσι συνεχίζοντας την στρατηγικής μας για έναν Δήμο εύρωστο οικονομικά, όπου με κύριο γνώμονα την υπηρέτηση των συμφερόντων και των αναγκών των δημοτών μας συνεχίζουμε και στο 2022 διαθέτοντας ένα σημαντικό ποσό από ίδιους πόρους 653.875 ευρώ για την υλοποίηση του τεχνικού μας προγράμματος .

Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου για την προσπάθεια που γίνεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας και γενικά από όλο το υποστελεχωμένο προσωπικό του Δήμου μα.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!