Από κατάστημα εστίασης ζητείται προσωπικό. Ζητούνται άτομα για τις εξής θέσεις:
2 τυλίχτες/τριες
Έμπειρος ψήστης από τέλος καλοκαιριού
Άτομο για σέρβις και μπουφέ
Άτομο για ντελίβερι (μερική απασχόληση)

Προσφέρονται:
Πλήρης απασχόληση
Ασφάλιση
Ανταγωνιστικές αποδοχές
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μόνιμη απογευματινή εργασία
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6936900818

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!