Ζητείται πτυχιούχος Οικονομικών/Λογιστικών Σπουδών ως εκπαιδευτής για την διδασκαλία του μαθήματος Μηχανογραφημένης Λογιστικής από την Future Voice.
Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο κρίνεται απαραίτητη καθώς και γνώσεις ERP προγραμμάτων.

Βιογραφικά: [email protected]gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!