Η ΑΕΣ Συνεταιριστική Οινοποιία Ηπείρου ΑΕ – ZOINOS WINERY υπενθυμίζει στους αμπελουργούς ότι υποχρεούνται μετά πέρας του τρύγου να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 1η Αυγούστου κάθε τρέχοντος έτους μέχρι την 30η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.
Από την υποχρέωση απαλλάσσονται μόνο οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες των… οποίων το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης είναι μέχρι ένα στρέμμα.
Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συγκομιδής για αμπελοτεμάχια έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου προκειμένου να χαρακτηρισθούν ως «εγκαταλελειμμένη καλλιεργούμενη έκταση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου: 
1. Υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής.
 2. Κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!