Σε σαρωτικούς ελέγχους προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε καταθέσεις, θυρίδες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, με το νέο σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας.

Το νέο σύστημα έχει τεθεί ήδη σε πιλοτική λειτουργία και άρχισε να δέχεται ήδη πληροφορίες από τις 4 συστημικές τράπεζες, με τις ελεγκτικές υπηρεσίες να αποκτούν άμεση πρόσβαση στις τραπεζικές καταθέσεις, θυρίδες, επενδύσεις και ηλεκτρονικά πορτοφόλια, έτσι ώστε στην συνέχεια να κάνουν αντιπαραβολή με τα εισοδήματα των φορολογουμένων. Στόχος είναι να εντοπιστούν φαινόμενα αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας και φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αίτημα για άρση τραπεζικού απορρήτου θα γίνεται με αυτόματο αίτημα μετά την έκδοση εντολής ελέγχου, έτσι ώστε οι τράπεζες και όλα τα υπόχρεα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα χρηματοοικονομικά θα υποχρεούνται εντός δύο ημερών να παράσχουν όλα τα στοιχεία που ζητεί η ΑΑΔΕ. Στην συνέχεια ανάλογα με τα ευρήματα οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, θα καλούν για εξηγήσεις τους υπόχρεους και αναλόγως θα επιβάλουν πρόστιμα αν διαπιστωθεί προσαύξηση περιουσίας χωρίς να δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί προσαύξηση περιουσίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ, τότε επιβάλλεται φόρος ύψους 33% επί του ποσού που είναι αδικαιολόγητο, καθώς επίσης πρόστιμα και προσαυξήσεις και εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα το τελικό κόστος να εκτοξεύεται πάνω από το 50% του ελεγχόμενου ποσού και να φτάνει μέχρι και το 90%.

Για την άρση απορρήτου, μέσω του νέου συστήματος, προϋπόθεση είναι η γνώση και συμπλήρωση του ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου, ενώ για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου, που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Η πρόσβαση της Εφορίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν θα είναι απεριόριστη ως προς τον χρόνο καθώς προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό όριο εντός του οποίου, θα μπορεί το νέο ηλεκτρονικό σύστημα να αντλεί στοιχεία από τις τράπεζες.

Τα στοιχεία που θα αποστέλλουν τα τραπεζικά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι τα εξής:

καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές,
χορηγήσεις,
επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.,
πιστωτικές κάρτες,
τραπεζικές θυρίδες,
λογαριασμούς πληρωμών,
προπληρωμένες κάρτες,
ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!