Τα αιολικά πάρκα της Gaiacomm σύμμαχος της κτηνοτροφίας

Τα αιολικά πάρκα της Gaiacomm σύμμαχος της κτηνοτροφίας

Πολύς θόρυβος έχει δημιουργηθεί γύρω από τα αιολικά πάρκα της εταιρείας μας και την επίδραση που αυτά μπορούν να έχουν στην κτηνοτροφία. Ανεδαφικές αιτιάσεις ότι «τα αιολικά πάρκα είναι ασύμβατα με τη κτηνοτροφία, ότι θα καταστραφούν τα βοσκοτόπια, ότι θα πρέπει να...