Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα διεξαχθούν ως εξής:
• Για ανανέωση άδειας την Παρασκευή 17 Μαϊου 2024
• Για αρχική χορήγηση άδειας την Παρασκευή 31 Μαϊου 2024.
Και τις δύο ημέρες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου με ώρα έναρξης 9.00 π.μ..
Για λόγους απρόσκοπτης διενέργειας των εξετάσεων οι σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών την Υ/Δ του Διευθυντή Σπουδών με τις τελικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά (φ/α ισχύοντος πιστοποιητικού ADR, παράβολο συμμετοχής κλπ) των υποψηφίων έως και την Πέμπτη 2 Μαϊου 2024 για τις εξετάσεις ανανέωσης και έως την Παρασκευή 10 Μαϊου 2024 για τις εξετάσεις αρχικής χορήγησης.
Υποψήφιοι οι οποίοι δεν δηλώθηκαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!