Ότι η Ε.Ε. χρηματοδότησε μελέτες για τη σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών στην ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος Ελληνική Λύση, προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είχε κατατεθεί  στις 21/12/2023 με θέμα «Η Ε.Ε. χρηματοδότησε μελέτες για τη σιδηροδρομική γραμμή “Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα”;»

 

Η ερώτηση είχε ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί,
Συμφώνως πληθώρας δημοσιευμάτων ηλεκτρονικού τύπου, η Ε.Ε. χρηματοδότησεμέρος των οριστικών μελετών της σιδηροδρομικής γραμμής «Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα». Το εν λόγω μέρος της χρηματοδότησης ήταν εγκεκριμένο από το 2020, κατόπιν ελληνικού αιτήματος, με το άλλο μισό να εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών (Φεβ. 2020) καλύπτοντας την ελληνική συμμετοχή. Εκ του δεδομένου της χρηματοδότησης προκύπτει ότι η Ε.Ε. και θεωρεί τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου μεγάλης σπουδαιότητας (στην απόφαση για την χρηματοδότηση της μελέτης τονίζει ότι η γραμμή «Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου και του βασικού διαδρόμου της Μεσογείου), αλλά και η Κυβέρνηση τον περασμένο Φεβρουάριο θεωρούσε την αναφερόμενη μελέτη αντίστοιχης σπουδαιότητας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε εάν ισχύει ότι η Ε.Ε. χρηματοδότησε μέρος των οριστικών μελετών της σιδηροδρομικής γραμμής «Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα»; Εάν ναι, ποιο ήταν το ύψος της χρηματοδότησης, το οποίο καταβλήθηκε από αυτήν για τις εν λόγω μελέτες, και πώς κατανεμήθηκε;
2. Δεδομένου ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε καλύψει την εθνική της συμμετοχή τον περασμένο Φεβρουάριο, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η επικείμενη σιδηροδρομική σύνδεση «Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα»;”

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» έχει ενταχθεί το έργο με κωδικό 2023ΣΕ67110000 και τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ» και με προϋπολογισμό 19.220.000,00 €.

 

Για το εν λόγω έργο, ουδεμία πληρωμή, μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιηθεί.

 

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης της Βουλής που κατατέθηκε από τον βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο, σας γνωρίζουμε ότι : Ο μηχανισμός χρηματοδότησης Συνδέοντας την Ευρώπη της ΕΕ χρηματοδότησε τις οριστικές μελέτες για την κατασκευή της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα-Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα με κωδικό 2020-EL-TMC- 0080-S συνολικού προϋπολογισμού 15.500.000€ χωρίς ΦΠΑ με ποσοστό χρηματοδότησης από το CEF 50% και με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31-12-2024, σύμφωνα την συμφωνία επιχορήγησης Νο INEA/CEF/TRAN/M2020/2450691.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!