«Ποια διαδρομή μέσα στην πόλη επιλέγουμε για να πάμε βόλτα στην Παμβώτιδα περπατώντας;». Σε αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν οι κάτοικοι των Ιωαννίνων στο πλαίσιο της δράσης «Πλησιάζοντας τη Λίμνη» του Συλλόγου «Κοινά Ιωαννίνων».

Μέλη του Συλλόγου προχώρησαν στη σύνταξη ενός δομημένου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου θα γίνει η καταγραφή και αποτύπωση των διαδρομών, που επιλέγουμε -συνειδητά ή υποσυνείδητα – να ακολουθούμε ως πεζοί κάτοικοι για να προσεγγίσουμε τη λίμνη μέσα από τον αστικό ιστό, καθώς και τι βρίσκουμε ελκυστικό ή ενοχλητικό στο περιβάλλον μας. Ενδεικτικά εξετάζονται παράμετροι, όπως η δυσκολία βαδίσματος λόγω κλίσης του εδάφους, η σκίαση, η πυκνή στάθμευση, η αίσθηση ασφάλειας, η επάρκεια οδοφωτισμού, η δυνατότητα στάσης, η διάρκεια διαδρομής, το ευχάριστο ή μη ηχοτοπίο και το ενδιαφέρον αστικό περιβάλλον.

Στόχος είναι να εντοπιστούν ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά του αστικού τοπίου που καθιστούν έναν δημόσιο χώρο ελκυστικό, να αναδειχθούν ελλείψεις και να προταθούν τρόποι, ώστε να εμπλουτιστεί – βελτιωθεί η εμπειρία της προσέγγισης στη λίμνη, μέσω ενός δικτύου εναλλακτικών διαδρομών. Επίσης να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που συγκροτούν την ταυτότητα της πόλης σήμερα.

Οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο https://forms.gle/u3kSMi3ywEk24QcE9 και να συμβάλουν στο να διαμορφωθεί μια εικόνα για το πώς εμείς ως κάτοικοι των Ιωαννίνων κινούμαστε στην πόλη.

Το δεύτερο στάδιο της δράσης θα είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ώστε να αναδειχθούν ποιοτικοί συσχετισμοί της εμπειρίας των κατοίκων με τα χωρικά δεδομένα της περιοχής μελέτης. Η δράση θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ενός βιωματικού χάρτη και με την αποτίμηση των συμπερασμάτων ως προς πιθανές προτάσεις, που θα βελτίωναν τις συνθήκες της περιήγησης σε αυτή την περιοχή της πόλης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!