Συνάντηση γνωριμίας με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, κ. Θωμά Μπέγκα, πραγματοποίησαν την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 τα μέλη του Δ.Σ. των ΚΟΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση του Συλλόγου και των σκοπών του, υπογραμμίζοντας την επιδίωξη των, έως τώρα, 138 μελών των ΚΟΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο Σύλλογος να καταστεί σημαντικός κοινωνικός εταίρος της πόλης στα θέματα δημόσιου χώρου και αρωγός κάθε προσπάθειας για το κοινό καλό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:
● Επιδόθηκε το Καταστατικό των ΚΟΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ καθώς και η έκθεση αποτελεσμάτων και προτάσεων της δράσης “Τα δέντρα της πόλης μας” (βλ. https://www.koinaioanninon.gr/).
● Συζητήθηκε η απουσία δημόσιας καταγραφής και (οπτικοποιημένης) παρουσίασης των δεδομένων για τους δημόσιους χώρους και η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος από τον Δήμο.
● Τονίστηκε η ανάγκη για μια οργανωμένη, απλή και σύγχρονη διαδικασία επικοινωνίας των πολιτών με τον Δήμο και υποβολής προβλημάτων και αιτημάτων προς τις υπηρεσίες, που να εξασφαλίζει σεβασμό στον πολίτη και αποτελεσματικότητα.
● Επισημάνθηκε η απουσία πολιτικών που να οδηγούν σε απλές, διαφανείς, σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης και διάθεσης των ανοικτών και κλειστών δημόσιων χώρων που διατίθενται για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες (πχ. “Παλιά Σφαγεία”, γυμναστήρια, σχολικές υποδομές κ.α.) και η ανάγκη για δημόσια δεδομένα χρήσης των χώρων αυτών προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία.
● Με αφορμή το ότι προετοιμάζονται σχετικές κανονιστικές διατάξεις, συζητήθηκαν οι πολιτικές του Δήμου σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα και την ανάρτηση διαφημιστικών αφισών και banners σε δημόσιο χώρο. Τα ΚΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ζήτησαν οι πολιτικές αυτές να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και ανεμπόδιστη κινητικότητα, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια και να διέπονται από τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της διαβούλευσης με όλους τους κοινωνικούς εταίρους από τη φάση του σχεδιασμού τους.
● Ενημερώθηκε ο Δήμαρχος για τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ΚΟΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ της 16/6/2024 σχετικά με το θέμα της παραχώρησης του Στρατοπέδου Βελισσαρίου. Ειδικότερα, τα ΚΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ζήτησαν από τον Δήμαρχο να ακολουθηθούν άμεσα διαδικασίες ανοιχτής διαβούλευσης και ανοικτών δεδομένων, που να διασφαλίζουν το δικαίωμα στην πρόσβαση στην πληροφορία, την ενίσχυση της δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή, την λογοδοσία και τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα και λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των πολιτών. Στο σχεδιασμό τέτοιων διαδικασιών, τα ΚΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΩΝ θα κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις στη βάση διεθνών καλών πρακτικών και διεθνούς τεχνογνωσίας. Τέλος τονίστηκε ότι η αρχή της ανοιχτής διαβούλευσης θα πρέπει να ακολουθείται για όλα τα θέματα που αφορούν τον δημόσιο χώρο.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη έκφραση αμοιβαίας βούλησης για συνεργασία και επικοινωνία.
Τα ΚΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο προσεχές διάστημα θα συναντηθούν και με άλλους τους φορείς της πόλης, επιδιώκοντας να μεταφέρουν το μήνυμα ότι η συμμετοχή στο σχεδιασμό και τις αποφάσεις για τον δημόσιο χώρο είναι δικαίωμα των πολιτών!

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!