Τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων ενέκρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή. Σε αυτές είναι η μελέτη κατασκευής νέας μονότοξης πεζογέφυρας, αποκατάσταση Κούλιας και κατασκευή πρόσβασης στη θέση του παλιού γεφυριού «του Κοράκου» στην Άρτα», (προϋπολογισμού 209.700 ευρώ).

H συνδρομή της Περιφέρειας για την ιστορική γέφυρα Κοράκου Η προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Ηπείρου και Υπουργείου Πολιτισμού αφορά την πρόθεση της Περιφέρειας να κατασκευάσει νέα πεζογέφυρα με την μορφή του ιστορικού γεφυριού σε κοντινή θέση, σε ανάμνηση της ιστορικότητας του και για την χρήση των πεζοπόρων επισκεπτών. Θα διαμορφωθεί η κατάλληλη πρόσβαση και η σύνδεση με τα ορεινά μονοπάτια της περιοχής και θα αποκατασταθεί η «Κούλια» για να χρησιμεύσει ως μικρό μουσείο της ιστορίας του γεφυριού και των προσπαθειών αποκατάστασής του.

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης αναλαμβάνει:

– Να διαθέσει από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου το ποσό 209.700,00 ευρώ.
– Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την δημοπράτηση του έργου από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
– Να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟΑ μελέτη και με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν, υπό την επιστημονική εποπτεία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!