Αίτημα και κοινή εισήγηση για συζήτηση της περιβαλλοντικής καταστροφή στο Λούρο, κατέθεσαν σήμερα με πρωτοβουλία της «Λαϊκής Συσπείρωσης Περιφέρειας Ηπείρου», οι περιφερειακοί σύμβουλοι των παρατάξεων «Κοινό των Ηπειρωτών» (Γ Ζάψας, Ρ. Γκίζα, Θ. Κορωναίος, Χρ. Λέκκα, Δ. Σακαρέλης, Α. Σπέγγος και Δ. Τρομπούκης) , «Ήπειρος Όλον» (Δ. Δημήτριος, Μ. Κιτσανού, Χ. Λιούρης, Π. Φραγκούλης) «Λαϊκή Συσπείρωση» (Γ. Πρέντζας, Τ. Ζέκα, Κ. Κωτσαντής), «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο» Ζ. Γαλατάς και «Ανυπότακτη Ήπειρος» Κ. Νουτσόπουλος.

Στην εισήγηση αναφέρονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στα ποτάμια της Ηπείρου εξαιτίας της ασθένειας των πλατάνων τα οποία εμφανίζονταν σε μεγάλη έκταση και στον ποταμό Λούρο. Στην περίπτωση όμως του Λούρου, με βάση το πόρισμα των ελεγκτών περιβάλλοντος, τα έργα της Περιφέρειας διατάραξαν το αδιαπέρατο στρώμα του πυθμένα του ποταμού με αποτέλεσμα στην διακοπή της ροής και την πλήρη εξαφάνιση της βιοποικιλότητας. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηστικά στην εισήγηση : ενώ τα δεδομένα καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη σύνταξη μελετών και γενικευμένες παρεμβάσεις που θα εξετάζουν ολόκληρη τη λεκάνη απορροής και όχι μόνο ένα τμήμα του ποταμού το οποίο είναι ευάλωτο, η περιβαλλοντική καταστροφή του ποταμού Λούρου εξαιτίας των έργων της Περιφέρειας  αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως μελέτη ή αδειοδότηση. 

Άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος είναι η ανεξέλεγκτη αμμοληψία με τον τίτλο της απομάκρυνσης φερτών υλικών από τις κοίτες των ποταμών η οποία σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι σήμερα έχει σαν αποτέλεσμα την εκβάθρωση γεφυρών μέχρι και την πλήρη κατάρρευση όπως στην περίπτωση της Αρτοπούλας, της Γότιστας κ.α. με τον λαό να πληρώνει και για τις αμμοληψίες που δημιουργούν τα προβλήματα και για την επανακατασκευή των γεφυρών ή την αποκατάσταση των βάθρων τους. 

Η ανάγκη για αντιπλημμυρική προστασία δεν έχει επενδυτικό ενδιαφέρον και τα έργα κατατέμνονται και «βαφτίζονται» ως υπηρεσίες για να αποφευχθούν ακόμα και υποτυπώδεις μελέτες και επιβλέψεις. Έτσι για παράδειγμα για το ίδιο ποτάμι, ο ίδιος εργολάβος ανέλαβε τέσσερις (4) απευθείας αναθέσεις για τον καθαρισμό συνεχόμενων τμημάτων της ίδιας κοίτης και συνολικά δέκα (10) έργα με απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση με ογκόλιθους και την εν γένει προστασία του ποταμού Λούρου μέσα σε ένα χρόνο τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στην εισήγηση. Την ίδια στιγμή όμως, για την περιοχή, υπάρχουν και εργασίες για την απομάκρυνση των πλατάνων  σε διαφορετικούς αυτή τη φορά εργολάβους», τα οποία ομοίως παρατίθενται αναλυτικά στην εισήγηση .

Οι παρατάξεις καλούν την περιφερειακή αρχή  : 

1_ να συντάξει μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία ολόκληρης της λεκάνης απορροής του Λούρου κατά προτεραιότητα καθώς και όλων των ποταμών της Ηπείρου. 

2_ να υποβάλει προτάσεις για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προξένησε χωρίς φυσικά να επιβαρύνει το λαό με επιπλέον κόστος, και νέες απευθείας αναθέσεις σε τεχνικά γραφεία. 

3_ να συστήσει και να στελεχώσει Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας κατά το παράδειγμα της Περιφέρειας Αττικής   για την σύνταξη μελετών και εκπόνηση έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Ηπείρου 

4_Να αναλάβει πρωτοβουλίες (χρηματοδότηση έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , διοργάνωση συνεδρίων κλπ) για εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της ασθένειας των πλατάνων.

Σε σχέση με τη διαδικασία : Όλες οι παρατάξεις που συνυπέγραψαν το αίτημα είχαν επιμέρους πλευρές να προσθέσουν, για τις οποίες θα τοποθετηθούν αναλυτικά στη συνεδρίαση. Αντίθετα η παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» με επικεφαλής τον κ. Ριζόπουλο δεν αποδέχτηκε την εισήγηση, γιατί δεν είχε το αίτημα να παραιτηθεί ο Περιφερειάρχης Ηπείρου . 

Την ίδια στιγμή όμως που κατά την άποψή του κ. Ριζόπουλου, αυτό συνιστά αντιπολιτευτική πρακτική υπερ του ηπειρώτικου λαού, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» στην Οικονομική Επιτροπή, έχει ψηφίσει όλες τις απευθείας αναθέσεις για τα αποσπασματικά έργα στο Λούρο που είχαν σαν αποτέλεσμα την περιβαλλοντική καταστροφή. 

Ο κ. Ριζόπουλος είναι στην ίδια πλευρά με τον κ. Καχριμάνη. Συμφωνεί με τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και του κεφαλαίου στην περιοχή και δίνει «χήρα βοηθείας» στα δύσκολα, όπως η περίπτωση της περιβαλλοντικής καταστροφής στο Λούρο, όπου τα αποσπασματικά έργα της Περιφέρειας γίνονται εν γνώση της κυβέρνησης και σε αρκετές περιπτώσεις αξιοποιούνταν προς άγραν ψήφων.  

Αν θέλει να μας πείσει ο κ. Ριζόπουλος για την πολιτική των παραιτήσεων ας ξεκινήσει με την παραίτηση του κ. Παππά, του εκπροσώπου του στην Οικονομική Επιτροπή, που ψήφισε όλα τα εγκληματικά έργα της Περιφέρειας στο Λούρο. 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!