Η ΔΕΥΑΙ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο μηνών, προς κάλυψη των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης.

Οι θέσεις εργασίας είναι η εξής:
– Δέκα (10) Εργάτες ΥΕ με τυπικά-ειδικά προσόντα
– Τρεις (3) Υδραυλικοί ΔΕ με τυπικά-ειδικά προσόντα
– Τρεις (3) Ηλεκτρολόγοι ΔΕ με τυπικά-ειδικά προσόντα
– Δύο (2) Διοικητικοί ΔΕ με τυπικά-ειδικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, 8 ης Μεραρχίας 3-5,τκ 45445 Ιωάννινα, 2 ος όροφος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ (https://deyai.gr).

Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το γραφείο προσωπικού της ΔΕΥΑΙ στο τηλ:2651054500 (εσωτ. 2121).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!