Την σύμφωνη γνώμη του για την σκοπιμότητα και την ανάγκη υλοποίησης έργων που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας του υφιστάμενου φυσικού ιχθυοτροφείου , στην προστασία της βιοποικιλότητας και την αναβάθμιση του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας στο Βαθύ Πρέβεζας, εξέφρασε ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας.
Με την ευκαιρία αυτή μάλιστα προτείνει ένα διαχειριστικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των λιμνοθαλασσών σε τομείς όπως η έρευνα, η περιβαλλοντική αναψυχή, η εκπαίδευση, ο αλιευτικός τουρισμός, έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό διευκόλυνσης της προσβασιμότητας σε επιλεγμένα σημεία των λιμνοθαλασσών για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τα ΑΜΕΑ, ενώ προτείνει και την υιοθέτηση του προτύπου λειτουργίας της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με την χρήση επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων ή την δυνατότητα αναβίωσης του παραδοσιακού καλαμένιου ιβαριού όπως στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό-Ροδιά.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!