Ο  Σύλλογος Διδασκόντων κι ο Διευθυντής του 9ου Πειραματικoύ Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ανακοινώνουν τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον εορτασμό των Ημερών Erasmus 2021 ( Erasmus days 2021) στις 14 και 15 Οκτωβρίου.  Σκοπός των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων, της γνώσης και των εμπειριών που αποκόμισε η παιδαγωγική ομάδα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Erasmus+  Σχολικής Κινητικότητας ΚΑ1. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί έχουν σχεδιάσει δράσεις  εμπνευσμένες από τις επιμορφώσεις τους και στοχεύουν να επικοινωνήσουν διαπολιτισμικά μηνύματα σε όλους τους μαθητές, τους συναδέλφους  αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, ώστε να συνδράμουν στη συμπερίληψη και στην αποδοχή του διαφορετικού – άλλου.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!