Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει ότι βάσει της με αριθμ. 384/23 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα υπάρξει απαλλαγή 100% από τα Δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές εκτέλεσης του έργου: «Ανοιχτό Εμπορικό Κέντρο – Open Mall” για όσο διάστημα εντός του έτους 2024 το έργο θα βρίσκεται σε εξέλιξη .

Η ανωτέρω απαλλαγή θα χορηγείται κατόπιν αίτησης της επιχείρησης, είτε μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr/egwebapps), είτε με γραπτή αίτηση κατόπιν προσέλευσης του ενδιαφερομένου στο Δημαρχείο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξης:

Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου

Λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας

Άδεια λειτουργίας καταστήματος

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!