“ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ: Πως μπορούν να συνδυαστούν; Οι τελευταίες καινοτόμες εξελίξεις και οι δυνατότητες της Ηπείρου”, Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 στις 17:00, Σουφαρί Σεράι, Γλυκίδων 31, Ιωάννινα

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και η οργάνωση Electra Energy σας προσκαλούν σε εκδήλωση με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ: Πως μπορούν να συνδυαστούν;”.

Πληροφορίες: https://shorturl.at/esNU3

Οι ανάγκες μας για καθαρή ενέργεια και ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα είναι αυξανόμενες. Όμως η παραγωγή τροφίμων και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) αποτελούν δραστηριότητες οι οποίες είναι συχνά ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Υπάρχουν λύσεις; Νέα μοντέλα, όπως για παράδειγμα τα αγρο-φωτοβολταϊκά, μπορούν να συμβάλλουν στον συνδυασμό των δύο και να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση θα διερευνήσει τον αποτελεσματικό συνδυασμό της βιώσιμης γεωργίας και κτηνοτροφίας με τις ΑΠΕ μέσα από καινοτόμες πρακτικές. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στους τομείς των αγρο-φωτοβολταϊκών, της αξιοποίησης της βιομάζας και της κλιματικά έξυπνης γεωργίας ενώ θα παρουσιαστεί επίσης το πρόγραμμα SolarHub Ignition το οποίο θα προσφέρει στήριξη σε start-ups, νέους επιχειρηματίες και ερευνητικές ομάδες να αναπτύξουν εφαρμογές, υπηρεσίες και προϊόντα σχετικά με ηλιακές τεχνολογίες. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην ύπαιθρο όσο και σε λύσεις εφαρμοσμένες μέσα σε πόλεις ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν καινοτόμα μοντέλα οργάνωσης όπως οι ενεργειακές κοινότητες.

Τέλος, θα συζητηθούν και θα αναλυθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης όλων των παραπάνω στην περιοχή της Ηπείρου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Κόμβο Αριστείας “Solar Hub” ο οποίος έχει ως στόχο την προώθηση τεχνολογιών βασισμένων στην ηλιακή ενέργεια – με έμφαση στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:45
Προσέλευση

17:00
Καλωσόρισμα / χαιρετισμοί

17:25
Παρουσίαση του Κόμβου Αριστείας Solar Hub
Δρ. Γ. Καραγιαννάκης, ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης)

17:40
Αγρο-φωτοβολταϊκά: Τι είναι και ποια είναι τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τον αγρότη
Δρ. Ν. Κανόπουλος, Brite Solar

18:00
SolarHub Ignition: Παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος στήριξης νέων επιχειρηματιών και ερευνητικών ομάδων
Ο. Σπύρογλου, IDI/Κόμβος Αριστείας Solar Hub

18:25
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:45
Ρυθμιστικό πλαίσιο: Προκλήσεις και δυνατότητες
Δρ. Δ. Παπαχρήστου, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΥΥ)

19:05
Ενεργειακές κοινότητες: Τι είναι και ποιες είναι οι δυνατότητες και τα οφέλη τους Δ. Κιτσικόπουλος, Οργάνωση Electra Energy

19:15
Αξιοποίηση βιομάζας και εφαρμογές κλιματικής γεωργίας Ν. Δαμάτης, ΕΛΕΑΒΙΟΜ

19:30
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Οι δυνατότητες της Ηπείρου και οι ευκαιρίες για τον πρωτογενή & δευτερογενή τομέα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
Πάνελ με τη συμμετοχή των ομιλητών και των τοπικών φορέων:
– Ειρήνη Μαραγκός, Συν-ιδρύτρια της κοινότητας ψηφιακών νομάδων C.Ioannina
– Χ. Λιούρης, Πρόεδρος Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγροτών”
– Σ. Τσουκαρέλης, Πρόεδρος ΚοινΣεπ Τα Ψηλά Βουνά

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!