Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης και στο πλαίσιο αυτό η διεύθυνση Αναστήλωσης  Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού  θα προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση τμήματος τοιχοποιίας ανατολικού πεσσού (περιοχή ανατολικού παρασκηνίου), θεάτρου αρχαίας Νικόπολης”.
Το έργο , αφορά στην αποκατάσταση τμήματος τοιχοποιίας του ανατολικού πεσσού  ( τετράγωνης κολώνας στήριξης) στην περιοχή του ανατολικού παρασκηνίου του θεάτρου. Ο εν λόγω πεσσός, ο οποίος ανατάχθηκε κατά το παρελθόν καθώς παρουσίαζε έντονη απόκλιση, προτείνεται να επενδυθεί περιμετρικά, στην περιοχή σύνδεσης του άνω τμήματος με τη βάση, με νέους οπτόπλινθους που θα προσομοιάζουν με τους αυθεντικούς.
Παράλληλα θα μεταφερθούν αρχαίοι διάσπαρτοι λίθοι, από την περιοχή του σκηνικού οικοδομήματος και τον περιβάλλοντα χώρο νοτίως του θεάτρου, με γερανοφόρο όχημα και θα τοποθετηθούν σε νέες επιλεγμένες θέσεις, με τις οδηγίες της επίβλεψης και της ΕΦΑ Πρέβεζας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!