Παρουσιάστηκε παρουσία του Πρωθυπουργού η εκστρατεία του Υπουργείου Παιδείας κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός των ανηλίκων, ηλικίας από 13 έως 17 ετών, οι οποίοι έχουν διαπράξει αδικήματα του ποινικού κώδικα κατά τα τελευταία 4 χρόνια παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση.

Η παραβατικότητα των ανηλίκων είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά ζητήματα, το οποίο, ξεκινώντας από το σχολείο, πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Η συγκεκριμένη εκστρατεία κοιτάζει το πρόβλημα κατάματα και στοχεύει στην ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας.

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr η οποία ξεκινά να λειτουργεί από σήμερα και περιλαμβάνει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σύστημα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών ομάδων δράσης, σύστημα αποτύπωσης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού με επώνυμες αναφορές, σύστημα ενημέρωσης γονέων για την εξέλιξη διαχείρισης του αναφερόμενου περιστατικού, σύστημα διενέργειας ανώνυμων διαδικτυακών ερευνών προς τους μαθητές και σύστημα διαλειτουργικότητας με την κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ήδη, έχει συσταθεί επιτροπή για την Εθνική Στρατηγική Πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παραβατικότητας ανηλίκων, ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαμορφώνεται ένα κοινό πρωτόκολλο αντιμετώπισης ακραίας παραβατικότητας εντός των σχολικών μονάδων.

Έπειτα από την καταγραφή επιλαμβάνονται τα σχολεία. Έχουν δημιουργηθεί ειδικά πρωτόκολλα πρόληψης και χειρισμού περιστατικών που εκπονούνται από την Ειδική επταμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα, ομάδα Άμεσης Υποστήριξης των ομάδων δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των αποδεκτών αναφορών σε σοβαρά περιστατικά ενδοσχολικής βίας συμβουλευτικά, θα καθοδηγεί τις αρμόδιες υπηρεσίες στην διαχείριση ενός περιστατικού ιδιαίτερης βαρύτητας και κοινωνικής – παιδαγωγικής έντασης.
Αξίζει να σημειώσουμε πως έχει διπλασιαστεί ο αριθμός Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία.

Μέχρι το τέλος του 2024 θα έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της έρευνας για την αποτύπωση της κατάστασης, η ανάπτυξη του ενημερωτικού υλικού και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και στελεχών εκπαίδευσης.

Στόχος είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωση 684 Συμβούλων Εκπαίδευσης. Παράλληλα έχουν ήδη συσταθεί τετραμελείς ομάδες δράσης στις 116 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με συμμετοχή Συμβούλων Εκπαίδευσης, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, ενώ σε κάθε σχολείο ο Διευθυντής κι ένας Εκπαιδευτικός έχουν επιλεγεί για την υποδοχή των αναφορών. Από τον Σεπτέμβριο στόχος είναι η επιμόρφωση όλων αυτών των Υπεύθυνων Αποδεκτών των επώνυμων Αναφορών.

Επιπλέον, εισάγονται προγράμματα δράσεων Ενεργού Πολίτη, αλλά και εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες ζωής, από το νηπιαγωγείο μέχρι την Α’ Λυκείου.

Από τον Σεπτέμβριο επίσης, τίθεται σε λειτουργία Νέος Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολείων όπου διατυπώνονται σαφείς κανόνες συμπεριφοράς και συνεπειών για κάθε παράπτωμα.

Ο κανονισμός κοινοποιείται στην αρχή του έτους σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές κλπ.
Οι γονείς πρέπει να υπογράψουν και να αποδεχθούν τον Κανονισμό. O Σχολικός Κανονισμός εφαρμόζεται εντός του σχολείου, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του, καθώς και σε όλες τις δράσεις τις οποίες διοργανώνει το σχολείο.

Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων εφαρμόζεται ο νόμος για τα ποινικά παραπτώματα, ενώ, αυστηροποιούνται τα παιδαγωγικά και πειθαρχικά μέτρα στα σχολεία (πχ επίπληξη, αποβολή, αποκλεισμός από δράσεις που διοργανώνει το σχολείο, αλλαγή τμήματος κλπ).

Ακόμη, προβλέπεται πως οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών τα οποία προκαλούν φθορές στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει και για την χρήση κινητού. Αν μαθητής/τρια, έχει κινητό και μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού επιλαμβάνεται ο Διευθυντής ή μετά από κρίση του τελευταίου ο Σύλλογος Διδασκόντων για ποινή αποβολής ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού.

Αν αφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων υποχρεούται να εφαρμόσει το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τον/την υπαίτιο/α.

Η ανοχή, η αποσιώπηση ή η ατιμωρησία τέτοιων περιστατικών σχολικού εκφοβισμού τραυματίζει ακόμα περισσότερο τα θύματα των επιθέσεων αυτών και δεν δίνει την δυνατότητα στους δράστες να καταλάβουν την βαρύτητα των πράξεών τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!