Ο “Βάθος” επιλέγει τον Αμβρακικό Κόλπο
Πολύτιμες πληροφορίες για τις κινήσεις της χελώνας αρσενικής χελώνας “Βάθος” στην οποία πριν 2 χρόνια τοποθετήθηκε πομπός από τον “Αρχέλων” και αποτυπώνει τις μετακινήσεις του δείχνει συγκεκριμένη εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στη σελίδα του Συλλόγου.
Όπως φαίνεται η χελώνα στο διάστημα αυτό δεν έφυγε καθόλου από την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου όπου έχει βρει τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης. Πομποί τοποθετήθηκαν συνολικά σε 8 αρσενικές χελώνες του Αμβρακικού Κόλπου και οι διαδρομές τους φαίνονται στον σχετικό χάρτη.
 Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το κοινωφελές ίδρυμα MAVA που εδρεύει στην Ελβετία στο πλαίσιο του προγράμματος “Διατήρηση θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή της Μεσογείου”.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!