Ιδρύεται το 1ο Ενωσιακό Κέντρο Αναφοράς στην Ελλάδα για την Ευζωία των Υδρόβιων Ζώων με έδρα την Κρήτη μετά από σχετική επιλογή του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η ανάθεση του υπουργείο προς το Πανεπιστήμιο μετά και την ανταγωνιστική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, αφορά το προχώρημα των διαδικασιών για την ίδρυση του Ενωσιακού Κέντρου Αναφοράς για την ευζωία των υδρόβιων ζώων το οποίο θα έχει έδρα στην Κρήτη και θα είναι το πρώτο εξειδικευμένο για τα θέματα υδρόβιων ζώων.
Η δημιουργία του Κέντρου Αναφοράς στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη έχει, όπως επισημαίνεται από την πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης, πολλαπλά οφέλη για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τους παραγωγούς ιχθυοκαλλιέργειας, την ερευνητική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Θα δοθεί, όπως τονίζεται, επιστημονική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή δεικτών καλής μεταχείρισης και παρακολούθησης της ευζωίας των υδρόβιων οργανισμών, θα διεξαχθούν επιστημονικές και τεχνικές μελέτες, θα καταρτιστεί και θα εκπαιδευτεί το προσωπικό των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα σχετικά με την ευζωία ενώ ταυτόχρονα θα διαδοθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και οι τεχνικές καινοτομίες.
Συντονιστής της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με επιστημονικά υπεύθυνο τον αντιπρύτανη ‘Ερευνας και Ανάπτυξης, καθηγητή Μιχάλη Παυλίδη. Στη σύμπραξη των εταίρων του έργου συμμετέχουν το Κέντρο Βιολογίας της Τσέχικης Ακαδημίας και το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. «Για την επιτυχία αυτή συνέβαλλαν, υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό του Μιχάλη Παυλίδη, τα στελέχη Μονάδας Υποστήριξης Ερευνας συμμετέχοντας ενεργά στην προετοιμασία της κοινής πρότασης μαζί με τις ερευνητικές ομάδες των συνεργαζόμενων φορέων. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη και τα στελέχη της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών για την πολύτιμη συμβολή τους και τη στήριξή τους στο σημαντικό εγχείρημα για τη Δημιουργία του Κέντρου Αναφοράς», αναφέρει η πρυτανική αρχή.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!