Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του Εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του
Ναζισμού και του Φασισμού που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09-05-2024, στα Ιωάννινα, ανακοινώνει η Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων.

Η απόφαση συγκεκριμένα ορίζει:

  • Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από την 08.00 ώρα και κυκλοφορίας των οχημάτων από την 09.30 ώρα, επί της οδού Μητροπόλεως την Πέμπτη 09-05-2024, έως πέρατος των εκδηλώσεων.
  • Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από την 10.30 ώρα, έμπροσθεν μνημείου Ηρώου Μπιζανομάχων την Πέμπτη 09-05-2024, έως πέρατος των εκδηλώσεων.

Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, το
οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων
ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων του
Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!