Ολοκληρώθηκε ο κυκλικός κόμβος στη Λούτσα επί της Ε.Ο. Πρέβεζας Ηγουμενίτσας. Τους κόμβους κατασκευάζει η Περιφέρεια Ηπείρου μέσω του προγράμματος Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε εξέλιξη, από μεριάς Περιφέρειας Ηπείρου, βρίσκεται και η κατασκευή των κόμβων Ριζών και Βαλανιδοράχης ενώ στο πρόγραμμα είναι και η κατασκευή και άλλων κόμβων.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως από μεριάς Περιφέρειας υπάρχει αστοχία στον Κόμβο Καψιώχα και πρέπει άμεσα να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις κυρίως λόγω της στενότητας του κόμβου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!