Η άδεια για το αιολικό πάρκο «Καστρί – Καμήλα» στα όρη Τσαμαντά ανακλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μετά από προσφυγή της Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Η απόφαση βασίστηκε στο γεγονός ότι η μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης δεν ήταν σύμφωνη με τις νομοθετικές απαιτήσεις, καθώς οι εργασίες πεδίου διεξήχθησαν εκτός αναπαραγωγικής περιόδου για την ορνιθοπανίδα.

Η Ορνιθολογική σε ανακοίνωσή της ισχυρίζεται ότι «η παραβίαση αυτής της διαδικασίας δεν ήταν αβλεψία, αλλά συνειδητή παρατυπία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!