Τον Ιούνιο αναμένεται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων  στο φετινό πρόγραμμα «παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ» της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).

Το πρόγραμμα αυτό αφορά βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ και απευθύνεται σε παιδιά των οποίων οι μητέρες τους εργάζονται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Επίσης επισημαίνεται πως βασική προϋπόθεση για να υποβάλλει κανείς αίτηση για το πρόγραμμα είναι να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του .Ενώ τα κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση και η κατάσταση απασχόλησης. Αν οι ίδιοι ή τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία άνω του 67%,   τότε δικαιούνται την ενίσχυση χωρίς οικονομικά κριτήρια.

Σημειώνεται δε πως η  παρακολούθηση των προγραμμάτων αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες δομών:

Α. Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί – Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετών

Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ) – Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών, Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετών και Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών.

Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)- Παιδιά από 5 έως 12 ετών, και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα

Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.)- Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία.

Τα εισοδηματικά κριτήρια του προηγούμενου προγράμματος

Υπενθυμίζεται δε πως πέρυσι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα γίνονταν από τις 20 Ιουνίου μέχρι και τις 17 Ιουλίου ενώ οι συμμετέχοντες έπρεπε να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο σύνολο των δομών με πλήρη αξία voucher είχαν τα παιδιά οικογενειών που είχαν το εξής ετήσιο εισόδημα:

 • Έως και 27.000 ευρώ ήταν για όσους είχαν έως 2 παιδιά
 • Έως και 30.000 ευρώ ήταν για όσους είχαν 3 παιδιά.
 • Έως και 33.000 ευρώ ήταν για όσους είχαν 4 παιδιά,
 • Έως και 36.000 ευρώ  για όσους είχαν από 5 παιδιά και άνω.

Β. Για τις κατηγορίες δομών Α και Β υπήρχε voucher με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ήταν:

 • μέχρι και 33.000 ευρώ για όσους είχαν 2 παιδιά.
 • μέχρι και 36.000 ευρώ για όσους είχαν 3 παιδιά.
 • μέχρι και 39.000 ευρώ για όσους είχαν 4 παιδιά
 • μέχρι και 42.000 ευρώ σε για όσους είχαν από 5 παιδιά και άνω.

Για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, μπορούσαν να λάβουν μέρος και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί σταθμοί.

Η αίτηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που δύνανται να ωφεληθούν της δράσης, που είναι:

 • Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία
 • Άτομο, το οποίο είχε με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού ή και άτομο που βρίσκεται σε χηρεία.
 • Άτομο, το οποίο είχε οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ήταν ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!