Είμαστε μια ομάδα αναπήρων και μη αναπήρων κατοίκων της πόλης που μας έφεραν κοντά οι ανάγκες και η επιθυμία για μια αξιοπρεπή ζωή, καθώς και οι κοινές ανησυχίες.

Είμαστε άτομα με διαφορετικές αναπηρίες ή βρισκόμαστε στο περιβάλλον αναπήρων και έχουμε τις ίδιες επείγουσες ανάγκες στην υγεία και την περίθαλψη, στην εκπαίδευση, την επαγγελματική δραστηριότητα και την εύρεση εργασίας, στις ιατροφαρμακευτικές, ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές παροχές και στην καθημερινή διαβίωση, τις δραστηριότητες και την ψυχαγωγία, στην καθολική προσβασιμότητα και συμπερίληψη.

Την εποχή που κινήματα δικαιωματισμού ανθούν σε όλο το δυτικό κόσμο, εξαιρούνται τα δικαιώ­ματα και οι ανάγκες που είτε έχουν κόστος για την πολιτεία είτε δεν παράγουν κέρδος για την αγορά. Όμως αυτό δεν μας πτοεί. Επιχειρούμε να αναδείξουμε τα ζητήματα αυτά και να αγωνιστούμε ώστε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν. Η ισοτιμία των αναπήρων κατακτάται με εστίαση στις συγκεκριμένες ανάγκες μας και όχι με οριζόντιες γενικεύσεις.

Καλούμε καταρχάς να συμμετέχουν ανάπηροι, ανάπηρες και κάτοικοι της πόλης και ζητούμε την υποστήριξη των μαζικών φορέων, του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου, των Επιμελητηρίων, του Εργατικού Κέντρου, των συλλόγων και των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ώστε να τεθούν οι ανάγκες μας στην προτεραιότητα που τους αρμόζει στην άσκηση πολιτικών σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

Συλλογική Ομάδα Αναπηρίας Ιωαννίνων – ΣΟΜΑ

Ομάδα επικοινωνίας:
Βίβιαν Γιούρη, 6972 924.537, vivianneju@gmail.com
Άκης Ερμής, 6949 188.569
Χρήστος Τσιούρης, 6949 048.575

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!