Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας συμπαρατάσσεται με τις αντιρρήσεις των ιδιοκτητών καταστημάτων πώλησης γεωργικών φαρμάκων του νομού Πρέβεζας, σχετικά με την προτεινόμενη διαδικασία συλλογής των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως αυτές εκφράζονται με το παρακάτω ψήφισμα. Η ανάγκη ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασιών είναι αδιαμφισβήτητη αλλά για να έχει επιτυχία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω διαβούλευσης και συναίνεσης όλων των εμπλεκομένων και πρωτίστως με μέριμνα για τη υγεία τους, όπως και για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYCLOS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΠΠ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης γεωργικών φαρμάκων του νομού Πρέβεζας ή οι υπεύθυνοι επιστήμονες αυτών, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην πρόταση της εταιρείας CYCLOS όπως αυτή μας δημοσιοποιήθηκε με το σεμινάριο της 14ης Φεβρουαρίου.
Εκφράζουμε ομόφωνα την κάθετη αντίρρησή μας στον προτεινόμενο τρόπο ανακύκλωσης από την εταιρεία CYCLOS που αφορά: την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τον έλεγχο από τους υπευθύνους επιστήμονες του σωστού ξεπλύματος, την ζύγιση και την έκδοση πιστοποιητικού.
Η αντίρρησή μας έχει να κάνει τόσο με λόγους υγείας εμάς των ίδιων, των εργαζομένων μας αλλά και των πελατών μας, όσο και των περιοίκων που υπάρχουν στα εν λόγω καταστήματα, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για την δημόσια υγεία! Επίσης θεωρούμε ότι η προτεινόμενη λύση σε πρακτικό επίπεδο δεν είναι λειτουργική, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα, η ανακύκλωση να μην έχει επιτυχία.
Δηλώνουμε ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, με εναλλακτικές προτάσεις για να λυθεί το πρόβλημα.
Τονίζουμε την προθυμία όλων μας να συνεπικουρήσουμε σε ένα διαφορετικό σύστημα ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των χρηστών ΦΠΠ, μοιράζοντας όλα εκείνα τα υλικά που είναι απαραίτητα, αλλά και την συνδιοργάνωση μαζί με τον ΕΣΥΦ ή οποιαδήποτε άλλον φορέα ημερίδων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών-χρηστών ΦΠΠ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!