Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σε μορφή pdf στο: kalatzo.p@gmail.com

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!