Υπόμνημα θα παραδώσει στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων την Τετάρτη 8 Μαΐου ο Σύλλογος Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι. . με θέμα τα «προβλήματα και δυσχέρειες που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννί­νων»

Στο υπόμνημα αναφέρεται:

Εξοχότατε κ Υπουργέ,

Με την ευκαιρία της επίσκεψή σας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο – στην πιο δύσκολη ιστορική συγκυρία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας – σας καταθέτουμε το ανά χείρας συνοπτικό υπόμνημα, αφ’ ενός μεν για να σας ενημερώσουμε για τα θέματα που χειρίζεται ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας και αφ’ ετέρου να κάνουμε γνωστές τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Π.Γ.Ν.Ι., από την οπτική σκοπιά των Εργαζομένων σ’ αυτό, αλλά και της ευρύτερης τοπικής μας Κοινωνίας.

Είναι κοινός τόπος το γεγονός ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αποτελεί το μεγαλύτερο και πληρέστερο Νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας και ένα από τα πιο καινοτόμα και στην αιχμή της τεχνολογίας Νοσοκομεία της χώρας και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε μια μεγάλη περιοχή που καλύπτει την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, την Δυτική Μακεδονία αλλά και τη γειτονική Αλβανία (βάσει διακρατικών συμφωνιών).  Σε αυτό λειτουργούν κλινικές που δεν υπάρχουν σε άλλες υγειονομικές δομές των εν λόγω περιοχών, όπως για παράδειγμα οι κλινικές Νευροχειρουργική, Ρευματολογική, Ογκολογική, Ακτινοθεραπείας, Νεογνολογική, Αιματολογική, Πλαστική Χειρουργική, Ψυχικής Υγείας με Μονάδα Οξέων Περιστατικών αλλά και τα εργαστήρια Επεμβατικής Καρδιολογίας – Αιμοδυναμικό, Πυρηνικής Ιατρικής, PET/CT και οι μονάδες Περιτοναϊκής Κάθαρσης – Τεχνητού Νεφρού, Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (γραμμικοί επιταχυντές) κ.τ.λ. καθώς και η ειδική μονάδα χορήγησης θεραπευτικών δόσεων ραδιενεργού ιωδίου και CT – NM, μοναδικά και αυτά στην προαναφερθείσα περιοχή.

Από την έναρξη της πανδημίας το Π.Γ.Ν.Ι. ανέπτυξε κλίνες Μ.Ε.Θ. και Λοιμωδών για τη νοσηλεία των ασθενών COVID-19, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν με προσωπικό διαφόρων σχέσεων εργασίας.

Το Π.Γ.Ν.Ι. είναι το πρώτο δημόσιο Νοσοκομείο το οποίο έχει ψηφιοποιήσει πλήρως όλες τις κλινικές και εργαστηριακές διαδικασίες της Ιατρικής Υπηρεσίας του, με ανάπτυξη και πλήρη παραγωγική λειτουργία Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων δείγματος (LIS), που λειτουργεί παραγωγικά από το 2001, το Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης ιατρικής εικόνας (PACS/RIS) που λειτουργεί παραγωγικά από το 2010 (με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου) και είναι ήδη σε διαδικασία αναβάθμισης και το Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα κλινικής διαχείρισης ασθενών (Ιατρικός φάκελος ασθενών), που λειτουργεί παραγωγικά από το 2014.

Το έτος 2021 το Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα HIS “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” της Διοικητικής & Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που λειτουργούσε παραγωγικά από το 1993, υποστηριζόταν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αλλά είχε ήδη ξεπεραστεί τεχνολογικά, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αντικαταστάθηκε από το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Υγείας (ΕΠΣΜΥ) με ανάδοχο την (τότε) εταιρεία INTRASOFT S.A.

Δυστυχώς το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα ΕΠΣΜΥ, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2019 (+2), είχε σχεδιαστεί, με αποκλειστική ευθύνη της ΗΔΙΚΑ, με προδιαγραφές του 2014 και εν αγνοία των Νοσοκομείων και δεν καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις μηχανογράφησης των 15 Νοσοκομείων στα οποία έχει εγκατασταθεί.

Πέραν αυτών και πάλι με ευθύνη της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. δεν υπάρχει μέχρι σήμερα Σύμβαση υποστήριξης του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος, από την (νυν) ανάδοχο εταιρεία NETCOMPAN-INTRASOFT S.A.

Έτσι το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΠΣΜΥ, πέραν των άλλων, δεν υποστηρίζει και τις νέες απαιτήσεις ψηφιοποίησης των νέων διαδικασιών που έχει καθιερώσει το Υπουργείο Υγείας, όπως :

–         Την εκκαθάριση νοσηλίων ασθενών, με τον νέο Σύστημα κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (DRGs) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΤΕΚΝΥ

–         Την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων

–         Την λειτουργία των Απογευματινών Χειρουργείων

–         Την αναλυτική Λογιστική

–         Τον νέο τρόπο παραλαβής ψηφιακών τιμολογίων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών από αναδόχους προμηθευτές του Νοσοκομείου (MyData)

Ακόμη υπάρχουν πολλά προβλήματα στη διασύνδεση του ΕΠΣΜΥ με τα άλλα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα του Νοσοκομείου, αλλά και η απουσία πρόβλεψης για ψηφιοποίηση τόσο των διαδικασιών όλων των Τμημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, όσο και της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο).

Τέλος η εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου Μαγνητικού Τομογράφου υψηλού πεδίου (3.0Τ) δωρεά του Ι.Σ.Ν., ενός πολυτομικού συστήματος υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας με όλες τις σύγχρονες δυνατότητες απεικόνισης αλλά και η σχεδιαζόμενη αγορά και νέου αντίστοιχου υπολογιστικού τομογράφου για την αντικατάσταση υπάρχοντος παλιάς τεχνολογίας που βρίσκεται στο «τέλος ζωής του» (End of Life), σε συνδυασμό με την δρομολογημένη αγορά συστημάτων επεμβατικής ακτινολογίας εν όψει και της ίδρυσης «stroke center», καθιστά το Π.Γ.Ν.Ι. πρότυπο κέντρο στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης.

Φυσικά η αναβάθμιση αυτή συνεπάγεται και ανάγκες σε ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, ιατρικό και παραϊατρικό, ώστε ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής να παράγει καρπούς και να καθίσταται ωφέλιμος στο κοινωνικό σύνολο.

Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στο Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, όπου η εγκατάσταση και λειτουργία υβριδικού συστήματος PΕT/CT δημιουργεί νέες προοπτικές στην ανάπτυξη του Π.Γ.Ν.Ι. αλλά και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Εν τούτοις κ. Υπουργέ, παρά την αδιαμφισβήτητη διάθεση όλων μας να στηρίξουμε τη λειτουργία του Νοσοκομείου και την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, μια σειρά προβλημάτων αποτελούν τροχοπέδη στην όλη προσπάθεια. Κάποια απ’ αυτά ίσως ατόνησαν στη σκιά της πανδημίας, όμως η ύπαρξή τους φαλκιδεύει και υποδαυλίζει τη λειτουργία του Π.Γ.Ν.Ι. γενικότερα.

Τα κυριότερα από τα προβλήματα αυτά, τα οποία έπρεπε ήδη να είχαν λυθεί, είναι τα ακόλουθα:

Ø  Νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου

Εδώ και πολλά χρόνια γινόταν συζήτηση για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του ιδρυτικού Οργανισμού του Π.Γ.Ν.Ι. (1989) δεδομένης της ανεπάρκειάς του, αφού από την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος μέχρι και σήμερα οι κλινικές, οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι, τα επιστημονικά πεδία, οι παρεχόμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες κ.ο.κ., πολλαπλασιάστηκαν, χωρίς όμως να αυξηθούν αντίστοιχα και οι οργανικές θέσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό (Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό, Βοηθητικό, Τεχνικό κτλ). Επανειλημμένα, τόσο οι εκάστοτε Διοικήσεις όσο και ο Σύλλογος Εργαζομένων κάναμε υπομνήματα τόσο σε επίπεδο Υγειονομικών Περιφερειών όσο και στην Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας περιγράφοντας το μέγεθος του προβλήματος και υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για άμεση κάλυψη των αναγκών αλλά και την επικαιροποίηση του Οργανισμού βάσει των νέων δεδομένων και την εναρμόνισή του με τις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις (που απαιτούσαν την πρόβλεψη και οργανικών θέσεων νέων ειδικοτήτων).

Και ενώ όλοι περιμέναμε το αυτονόητο, τον εκσυγχρονισμό δηλ. του Οργανισμού, με την δημοσίευση του πολυαναμενόμενου Νέου Οργανισμού (ΦΕΚ 1243/Β/11-4-2012) διαπιστώσαμε ότι όχι απλώς δεν προστέθηκε κάτι από όσα ήταν απαραίτητα, αλλά τουναντίον ο Νέος Οργανισμός δεν περιελάμβανε ζωτικά τμήματα του Νοσοκομείου όπως τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, το Διαβητολογικό Κέντρο της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, τη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς!!!

Αντίστοιχα και 24 οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι καλυμμένες, είναι εκτός του Νέου Οργανισμού.

Αναρωτιόμαστε –εύλογα θεωρούμε– τί είδους Οργανισμός είναι αυτός που από ένα Τριτοβάθμιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα αφαιρεί ακόμη και την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας!

Αποτελεί λοιπόν αδήριτη και επιτακτική ανάγκη για την διόρθωση των λαθών του προαναφερθέντος «Νέου Οργανισμού» βάσει των πραγματικών αναγκών του Ιδρύματος, της ιατρoτεχνολογικής εξέλιξης αλλά και της επέκτασής του.

Ήδη στο 4ο κτήριο συνολικού εμβαδού 8.500 τ.μ., έχουν ήδη εγκατασταθεί εξειδικευμένες νοσηλευτικές, εργαστηριακές (PET/CT) και θεραπευτικές μονάδες.

Πρέπει να συσταθεί ο Οργανισμός που θα προβλέπει το σύνολο παλιών και νέων λειτουργιών.

Και φυσικά επείγουσα ανάγκη είναι η, με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια, αξιολόγηση και στελέχωση των θέσεων Διευθυντών και Προϊσταμένων (οι τελευταίες πραγματοποιήθηκαν το 2005!), η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ώστε να ακολουθήσει και η στελέχωση του Νοσοκομείου και με το λοιπό απαραίτητο προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζουμε την ανάγκη να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος ώστε να εξεταστούν και πάλι τα καθηκοντολόγια των υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ και να δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους αυτούς ώστε να ενταχθούν –για όσους το επιθυμούν– σε εκπαιδευτικές διαδικασίες αναβάθμισης του πτυχίου τους.

Σημειώνουμε ότι σήμερα το σύστημα Υγείας επιφορτίζει τους υπαλλήλους αυτούς με καθήκοντα που δεν τους αντιστοιχούν (π.χ. Βοηθοί Νοσηλευτές ΔΕ) χωρίς όμως να τους αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα ίσων ευκαιριών με τους αντίστοιχους ΠΕ και ΤΕ συναδέλφους τους, και χωρίς φυσικά να θίγονται τα κεκτημένα των Εργαζομένων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ø  Οικονομική Επιχορήγηση του Π.Γ.Ν.Ι.

 

Παρατηρώντας κανείς τις επιχορηγήσεις που πιστώθηκαν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομειακά Ιδρύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας (πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης) τα τελευταία χρόνια (τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο www.diavgeia.gov.gr) θα παρατηρήσει την κατάφορη και εξόφθαλμη αδικία που υφίσταται το Π.Γ.Ν.Ι., όσον αφορά στην οικονομική του βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του.

Τα οικονομικά λοιπόν μεγέθη «μιλάνε» από μόνα τους. Νιώθουμε την ανάγκη να υπογραμμίσουμε τη κραυγαλέα ανισότητα μεταξύ της μεταχείρισης του Π.Γ.Ν. Πατρών και του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, δύο Νοσοκομείων  που ανήκουν στην ίδια Υ.ΠΕ., έχουν συγκρίσιμα μεγέθη και προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες Υγείας.

Με τη διαφορά όμως ότι το Π.Γ.Ν.Ι. καλύπτει μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή αλλά και την γειτνιάζουσα Αλβανία (στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών). Ενδεικτικός της λειτουργίας του Π.Γ.Ν.Ι. είναι ο αριθμός των 400.000 ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από το Νοσοκομείο το 2018 και των 420.000 αντίστοιχα το 2019, και σε  321.000 το 2020, 339.000 το 2021, 336.000 το 2022 και 361.000 το 2023.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζουμε ότι υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές ύψους 2.600.000 ευρώ από παροχή υπηρεσιών υγείας από το Π.Γ.Ν.Ι. σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίες και πρέπει άμεσα να καταβληθούν από την Πολιτεία η οποία και έδωσε και την εντολή για την περίθαλψη των ανθρώπων αυτών.

Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι δεν έχει τελεσιδικήσει η προσφυγή του Συλλόγου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. στην Δικαιοσύνη, για τις οφειλές του Π.Γ.Ν.Ι. στους Εργαζομένους αναφορικά με την υπερωριακή απασχόληση, νυκτερινά και αργίες του Οκτωβρίου του 2009. Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Π.Γ.Ν.Ι. στους δικαιούχους Εργαζομένους ανέρχεται στις 230.000 ευρώ πλέον των νόμιμων τόκων (6% κατ’ έτος). Για την επίλυση αυτής της αδικίας -την οποία όλοι αναγνωρίζουν – παρακαλούμε για την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας ώστε να δοθούν τα οφειλόμενα χρήματα στο Π.Γ.Ν.Ι. και να τακτοποιηθεί η αποζημίωση των δικαιούχων Εργαζομένων, οι οποίοι περιμένουν τα χρήματά τους από το 2009.

Επιπλέον στον προϋπολογισμό του Π.Γ.Ν.Ι. για την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, νυκτερινών και αργιών στους δικαιούχους Εργαζομένους, από το έτος 2020 έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί η λειτουργία του 4ου Κτηρίου (για την οποία απαιτείται περαιτέρω υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, πλέον της συνήθους), η λειτουργία της υπομονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας και το προσληφθέν  Επικουρικό Ι.Δ.Ο.Χ. Προσωπικό. Σημειώνουμε ότι το επικουρικό Προσωπικό (Ι.Δ.Ο.Χ.), που στο Π.Γ.Ν.Ι. αντιστοιχεί σε 600 περίπου υπαλλήλους, μισθοδοτείται απ’ ευθείας από το Νοσοκομείο, ως εκ τούτου είναι αδήριτη η ανάγκη ενίσχυσης του προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

Ø  Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.)

 

Το Φ.Ι.Α. του Π.Γ.Ν.Ι. είναι ένα από τα λίγα αντίστοιχα δημόσια Κέντρα στην Χώρα και το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, οι οποίες δυστυχώς δεν αξιοποιούνται σε όλο τους το εύρος λόγω της υποστελέχωσής του (λειτουργούν μόνο οι 12 από τις 50 κλίνες λόγω ελλείψεων σε προσωπικό). Οι κατά καιρούς αιτήσεις για στελέχωση του Φ.Ι.Α. έχουν παραπεμφθεί στις «καλένδες», την ώρα που αντίστοιχα ιδιωτικά κέντρα στην περιοχή παρουσιάζονται να κάνουν «χρυσές» δουλείες!

Ø  Τραγικές Ελλείψεις σε Προσωπικό

 

Αποτέλεσμα της ανυπαρξίας Οργανισμού που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του Νοσοκομείου, είναι και οι μεγάλες ελλείψεις σε Προσωπικό. Για παράδειγμα ενώ βάσει του οργανογράμματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας οι οργανικές θέσεις ΤΕ – ΔΕ Νοσηλευτικής είναι καλυμμένες, το Νοσηλευτικό Προσωπικό που είναι τοποθετημένο δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην αύξηση των οργανικών θέσεων σε κλάδους ΤΕ Μαιών, ΥΕ Βοηθ. Υγ. Προσωπικού, ΤΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΤΕ Ραδ. – Ακτινολογίας, ΔΕ Χειρ. – Εμφανιστών,  ΤΕ Ιατρ. Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών αλλά και ΤΕ Λογοθεραπείας, Τεχνικών και Διοικητικών, ενώ αντίστοιχες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν και για όλους τους άλλους κλάδους, ανάλογα με τις σημερινές αλλά και τις αναμενόμενες απαιτήσεις του Νοσοκομείου.

Ιδιαίτερα τώρα με την αύξηση του αριθμού όσων αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, τα κενά που δημιουργούνται είναι τεράστια και θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία του Νοσοκομείου.

Σημειώνουμε ότι στο θέμα των ελλείψεων σε Μόνιμο Προσωπικό, η Ηγεσία του Υπουργείου πρέπει να προβεί σε άμεσες λύσεις γιατί ήδη το Νοσοκομείο λειτουργεί με οριακή σύνθεση. Και επειδή η φύση της λειτουργίας του είναι άκρως ευαίσθητη, οφείλουμε να λάβουμε μέτρα πριν συμβεί το «μοιραίο».

Η κατάσταση αυτή έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο με την παράδοση προς χρήση της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου και το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια από την πλευρά της Διοίκησης να λειτουργήσουν νέες δομές με συμβάσεις ΙΔΟΧ καθώς και Επικουρικού Προσωπικού του οποίου είναι αβέβαιο το εργασιακό του μέλλον.

Επιπλέον σημειώνουμε ότι είναι αδήριτη η ανάγκη να ενταχθούν στο σχεδιασμό του Νοσοκομείου Κλινικές και Μονάδες οι οποίες δεν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Ενδεικτικές είναι η Αγγειοχειρουεγική Κλινική, Μ.Ε.Θ. Παίδων.

Ø  Λειτουργία Νέου Κτιρίου

 

Η εκκίνηση της λειτουργίας της 4ης πτέρυγας συνδυάστηκε από ένα σχέδιο επαναχωροθέτησης των κλινικών του νοσοκομείου το οποίο εκπόνησε επιτροπή και το οποίο βρήκε για πολλούς και διαφορετικούς τεκμηριωμένους λόγους αντίθετους, την Ε.Ι.Ν.Η., τον Σύλλογο Εργαζομένων, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, τον Χειρουργικό Τομέα του Π.Γ.Ν.Ι., τον Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, το Επιστημονικό Συμβούλιο και την Ιατρική Σχολή.

Παρά όμως τις τεκμηριωμένες αντιδράσεις, το 2017, το σχέδιο υπερψηφίστηκε με οριακή πλειοψηφία στο Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι. Σχέδιο το οποίο στην πορεία του προς ψήφιση δημιούργησε εντάσεις, απειλές και διαμόρφωση ενός κλίματος δυσπιστίας απέναντι στις πραγματικές προθέσεις της Διοίκησης.

Η αυξητική τάση εξυπηρετούμενων ασθενών αφορά τόσο τους νοσηλευθέντες ασθενείς σε κλινικές όσο και τους ασθενείς που επισκέπτονται τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω προτεραιότητα της τότε Διοίκησης δεν είναι η ισχυροποίηση της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων κλινικών, με ενίσχυση του ιδιαίτερα επιβαρυμένου προσωπικού, αλλά η αποδυνάμωση τους και η ένταξη του προσωπικού αυτού στη λειτουργία του νέου κτηρίου. Αυτό είχε ως αρνητικό αποτέλεσμα την συνένωση της Ορθοπεδικής, της Χειρουργικής και της Παιδιατρικής Κλινικής με αντίκτυπο την επιβάρυνση και αφαίμαξη του ήδη βεβαρυμμένου προσωπικού.

Ως Εργαζόμενοι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός που έχει γίνει για το 4ο κτήριο, χωρίς την ενίσχυση με νέο μόνιμο προσωπικό και χωρίς Νέο Οργανισμό και αύξηση του Προϋπολογισμού.

Ø  Συμβασιούχοι Υπάλληλοι Π.Γ.Ν.Ι. (Ι.Δ.Ο.Χ., Επικουρικοί, Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.)

Τα τελευταία χρόνια στο Νοσοκομείο μας υπηρετεί μεγάλος αριθμός συμβασιούχων (περισσότεροι από 600) οι οποίοι καλύπτουν σημαντικές ανάγκες για τη λειτουργία του Νοσοκομείου με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.) στην καθαριότητα, την εστίαση, τον ιματισμός και τη φύλαξη, καθώς και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων κυρίως σε Νοσηλευτικό Προσωπικό, με το οποίο στηρίχτηκε η έναρξη λειτουργίας του 4ου κτηρίου.

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο προσωπικό είναι απαραίτητο διότι ο αριθμός των ασθενών που επισκέπτεται το νοσοκομείο μας τα τελευταία χρόνια είναι αυξητικός και οι ανάγκες για την λειτουργία είναι μεγάλες καθώς οι ήδη αποχωρήσαντες σε σύνταξη αλλά και αυτοί που αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν στα προσεχή χρόνια δημιούργησαν και θα δημιουργήσουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.

Με την έναρξη δε του 4ου κτηρίου οι ανάγκες αυτές πολλαπλασιάστηκαν και πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε αυτό το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό να παραμείνει στις θέσεις του.

Προτείνουμε:

α. Στο Νέο Οργανισμό να συμπεριληφθούν θέσεις για την καθαριότητα, την εστίαση, την φύλαξη και τον ιματισμό.

β. Να δοθούν αυξημένα μόρια σε προσεχή προκήρυξη στο ήδη έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό για πρόσληψη και η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε Αορίστου Χρόνου.

Θεωρούμε ότι, οι λειτουργίες του Νοσοκομείου που αφορούν στην καθαριότητα, στην φύλαξη και στην εστίαση, θα πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα και να μην παραχωρούνται με συμβάσεις σε ιδιώτες. Η τοποθέτησή μας αυτή στηρίζεται προδήλως από το γεγονός ότι μόνο για την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας από ιδιώτες, θα καταβληθούν ποσά πλέον των 3.500.000 ευρώ, τα οποία αφ΄ενός θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΓΝΙ και αφ’ετέρου είναι υπερδιπλάσια από τα απαιτούμενα μέχρι στιγμής για τον σκοπό αυτό. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε ξεκάθαρα ότι η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών στο ΠΓΝΙ πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, όπως άλλωστε και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Για το συγκεκριμένο θέμα θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα.

 

Ø  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ξεκίνησε στο Π.Γ.Ν.Ι. το Σεπτέμβριο του 2020, εντάσσοντας στο σύστημα νέους ηλικιακά Νοσηλευτές, προσφέροντάς τους ειδίκευση σε δύο αρχικά ειδικότητες και ενισχύοντας παράλληλα το δυναμικό του νοσοκομείου μας. Έκτοτε, έχουν ειδικευτεί πλέον των 60 νοσηλευτών, οι περισσότεροι των οποίων συνεχίζουν να στηρίζουν το Π.Γ.Ν.Ι., ως ΕΙΔΙΚΟΙ πλέον σε παράταση Νοσηλευτές, στους Νοσηλευτικούς τομείς της Χειρουργικής, Παθολογικής, Γεροντολογικής, Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Ψυχικής Υγείας και Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας. Εργάζονται σε κυκλικό ωράριο, πλήρως ενταγμένοι στο Πρόγραμμα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, μέσω συνεχών συμβάσεων διάρκειας από 1 έως 6 μήνες, συχνά ανανεούμενων ακριβώς στη λήξη του χρόνου της προηγούμενης ανανέωσης, βιώνοντας ανασφάλεια για το άμεσο εργασιακό τους μέλλον και –κάποιοι εξ αυτών– αναζητώντας διέξοδο στο εξωτερικό, τον ιδιωτικό τομέα ή τη Σχολική Νοσηλευτική. Αποτέλεσμα αυτού είναι η χώρα να χάνει πολύτιμες δυνάμεις, αλλά και το Νοσοκομείο να στερείται πολύτιμων εξειδικευμένων και έμπειρων πλέον Επαγγελματιών Υγείας.

Ζητούμε να διερευνήσετε τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεών τους σε Επικουρικό Προσωπικό, με μεγαλύτερη διάρκεια σύμβασης, προκειμένου να δοθεί κίνητρο παραμονής τους στο Νοσοκομείο, που τόσο τους έχει ανάγκη.

Ø  Εργαζόμενοι με το ειδικό πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. στην Δημόσιο Τομέα της Υγείας

 

Οι εργαζόμενοι του ειδικού προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ…. μια ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων. Εντάχθηκαν στο σύστημα ως «ωφελούμενοι» το 2017 με  κριτήρια Α.Σ.Ε.Π. και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα (οι μισοί σχεδόν από αυτούς) να υπηρετούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Κάθε άλλο παρά «ωφελούμενοι» όμως μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν καθώς είναι η πιο αδικημένη κατηγορία εργαζομένων.  Η εργασία τους δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτή των μόνιμων ή επικουρικών συναδέλφων τους αλλά δυστυχώς οι απολαβές τους διαφέρουν κατά πολύ.

Είναι κολλημένοι στις αποδοχές που ορίστηκαν με το Φ.Ε.Κ. της πρόσληψής τους το 2016, καθώς δεν έχουν δικαίωμα να ανέβουν μισθολογικό, να λάβουν τα επιδόματα παιδιών, μεταπτυχιακών τίτλων, το επίδομα τέκνων, το επίδομα παραμεθορίων και απομακρυσμένων περιοχών και δεν τους αναγνωρίζονται μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Συνάμα, για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν τους αποδόθηκαν αυτά που δικαιούνται ανά ειδικότητα βάσει του Φ.Ε.Κ. 2611/Β/2023 του νέου ανθυγιεινού επιδόματος.

Η προϋπηρεσία τους ενώ λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται για τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, εντούτοις μετά την πρόσληψη τους τα νοσοκομεία δεν τους την αναγνωρίζουν εντάσσοντάς την εσφαλμένα σε προϋπηρεσία που αποκτήθηκε μέσω κοινωφελούς προγράμματος.

Οι συνάδελφοι έχουν αποδείξει την αξία τους με την προσφορά τους όλο αυτό το διάστημα, έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία για τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της εργασίας σε μονάδες υγείας και πρόνοιας και σε πολλές περιπτώσεις ήταν αυτοί που εκπαίδευσαν το επικουρικό προσωπικό που προσλήφθηκε τα τελευταία χρόνια καθώς είναι η παλαιότερη κατηγορία συμβασιούχων εργαζομένων σήμερα.

Όσο φιλότιμο και υπομονή όμως και εάν έχουν, όσο και αν αγαπούν και έχουν ανάγκη την εργασία τους φτάνει αυτή η στιγμή που πνίγονται από την αδικία και ένας ένας θα εγκαταλείψουν.

Το λιγότερο που τους οφείλουμε είναι η αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος τους και η διασφάλιση παραμονής τους στο σύστημα, μέσω της διαδικασίας των προκηρύξεων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Ø  Αποκατάσταση αδικιών που θίγουν τους Εργαζομένους

 

Σε συνέχεια των όσων αναφέραμε για τον δημοσιευθέντα Οργανισμό, τονίζουμε ότι μεταξύ των άλλων, προβαίνει στον αποκλεισμό Εργαζομένων από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης και εξέλιξης, καταστρατηγώντας το κριτήριο της ισοτιμίας.

Για παράδειγμα ενώ δεν προβλέπει υπηρεσία Πληροφορικής και εντάσσει τους υπαλλήλους ΠΕ Πληροφορικής στο δυναμικό της Διοικητικής Υπηρεσίας, εν τούτοις ο υφιστάμενος Οργανισμός αποκλείει τη συγκεκριμένη κατηγορία από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης στη Διοικητική Υπηρεσία, αν και το Άρθρο 36 του Νόμου Πλαισίου 3329/2010 (που υπερισχύει του Οργανισμού του Νοσοκομείου) αναφέρει ρητά ότι σε θέση Διοικητικού Διευθυντή Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να προαχθούν και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Βαθμού Α’, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα νόμιμα προσόντα.

Αποκλεισμούς κατηγοριών Εργαζομένων έχουμε και από την καταβολή του επιδόματος επικινδύνου εργασίας. Κλάδοι Εργαζομένων που απασχολούνται σε  τέτοιες εργασίες δε προβλέπεται να λαμβάνουν το επίδομα. Για παράδειγμα, Εργοθεραπευτές, Μηχανικοί (Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες), Μηχανοτεχνίτες, Ηλεκτρονικοί, Οδηγοί, Διοικητικοί, κτλ, καίτοι εργάζονται σε Νοσοκομειακό Περιβάλλον, έρχονται σε επαφή  με ασθενείς ή μολυσματικά απορρίμματα, έχουν εξαιρεθεί του επιδόματος. Και μάλιστα η εξαίρεση αυτή συμπίπτει με την γενικότερη οικονομική εξαθλίωση που υπέστησαν όλοι οι μισθωτοί, και δη οι Εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας, οι μισθοί των οποίων υπήρχαν ανέκαθεν από τους χαμηλότερους του Δημόσιου Τομέα.

Ø  Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Β.Α.Ε.):

Στο πλαίσιο των αδικιών που υφίστανται οι Εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία αποτελεί και η μη ένταξή τους στο καθεστώς των Β.Α.Ε., παρόλο που οι συνθήκες εργασίας σ’ αυτά διέπονται κατ’ εξοχήν από τις προϋποθέσεις του Νόμου για τα Β.Α.Ε. Θεωρούμε πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη – και για λόγους δικαιοσύνης – η συμπερίληψη του συνόλου των Εργαζομένων των Νοσοκομείων στο καθεστώς αυτό.

Ø  Επέκταση Ειδικής Άδειας:

Βάσει α) του Άρθρου 105 Ν. 2071/92 και β) της Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/3024/93 Υπουργικής Απόφασης, έγινε επέκταση της συγκεκριμένης άδειας με Φ.Ε.Κ. 5489/τ.Β’/2018 συγχρόνως δημοσιεύτηκε και ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ της εγκυκλίου και του Νόμου στο σύνολο των Νοσοκομείων της Ελλάδας και για να συμβεί αυτό απαιτείτε ξεκάθαρη διευκρίνιση Κλινικών Μονάδων και Ειδικοτήτων. Σε καμία περίπτωση δε θα ανεχτούμε επιλεκτική εφαρμογή του Νόμου και θα κινηθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο για την διεκδίκηση  της συγκεκριμένης άδειας.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε την ανάγκη υπαγωγής στους δικαιούχους της επέκτασης η Πνευμονολογική και οι Παθολογικές Κλινικές, οι οποίες καλύπτουν την διαχείριση των ασθενών με λοιμώδη νοσήματα, η Νευρολογική, η Παιδιατρική, η Γαστρεντερολογική και η Ρευματολογική Κλινική, οι οποίες χορηγούν βιολογικούς παράγοντες και τέλος η Νεφρολογική Κλινική (υποστηρίζει τη λειτουργία της περιτοναϊκής κάθαρσης) και η Χειρουργική Κλινική (υποστηρίζει τη μονάδα μεταμοσχεύσεων).

Ø  Επαναφορά ειδικής άδειας εργασίας σε χώρους Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών:

Ο Σύλλογος Εργαζομένων θεωρεί αναγκαία την επαναφορά της ειδικής ακτινολογικής άδειας για τους Εργαζόμενους σε Εργαστήρια Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, καθώς τα κριτήρια κατάργησής της αφ’ ενός μεν δεν στηρίχτηκαν σε καμία επιστημονική βάση και αφ’ ετέρου σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν διάφορες ευεργετικές ρυθμίσεις για το Προσωπικό που εργάζεται σε τέτοιους χώρους.

Ø  Ασφάλεια και Υγιεινή στους Χώρους Εργασίας:

Ο Σύλλογος Εργαζομένων έχει ποικιλοτρόπως στηρίξει την θεσμοθέτηση Ιατρού Εργασίας, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την υλοποίηση αυτής της ανάγκης, μετά από πολλές προσπάθειες και παρεμβάσεις. Εν τούτοις για την αποδοτική και αποτελεσματική παρουσία του Ιατρού Εργασίας στον χώρο του Π.Γ.Ν.Ι., είναι απαραίτητη η δραστηριοποίησή του σε καθημερινή βάση και η επιφόρτισή του με μια ευρείας έκτασης θέματα που αφορούν θέματα υγιεινής και ασφάλειας του Προσωπικού, τα οποία εντάθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ø  Εργασίες αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου:

Για την εξοικονόμηση ενέργειας απαραίτητη είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και η αντικατάσταση σκιάστρων στους εξώστες των κτιρίων των νοσηλευτικών μονάδων. Επίσης η κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου στο οικόπεδο του Νοσοκομείου, η ανακαίνιση των WC των θαλάμων των Κλινικών και η κατασκευή πάρκινγκ επισκεπτών θα αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Αναγκαία είναι επίσης η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων κεντρικών δικτύων κρύου και ζεστού νερού χρήσης και ανακυκλοφορίας λόγω συνεχών βλαβών, η αντικατάσταση συμπιεστών, πινάκων, δικτύου στους ψυκτικούς θαλάμους της κουζίνας και η αποκατάσταση των όψεων του Νοσοκομείου.

Ø  Ένδυση και Υπόδηση Προσωπικού:

Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Εργαζομένων είναι αναγκασμένος να βρίσκεται σε διαρκείς δικαστικούς αγώνες ζητώντας το αυτονόητο: να χορηγούνται στους δικαιούχους ότι προβλέπεται για την ένδυση και υπόδηση ώστε  και η ομοιομορφία του Προσωπικού και η έξωθεν καλή εικόνα του Νοσοκομείου να επιτυγχάνεται, αλλά και οι κανόνες υγιεινής των Εργαζομένων να τηρούνται.

Θεωρούμε ότι η απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη πρόσφατα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και να χορηγηθεί στο σύνολο του προσωπικού (Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό, Τεχνικό, Ιατρικό) οι στολές και ο εξοπλισμός που απαιτείται.

Ø  Απογευματινά Χειρουργεία:

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι., εξ αφορμής της λειτουργίας των «απογευματινών χειρουργείων» εκφράζει την πάγια τοποθέτησή του για «Δημόσια και Δωρεάν Υγεία», υψηλού επιπέδου, η οποία θα παρέχεται προς όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πρωτίστως αδήριτη την ανάγκη ΑΜΕΣΩΝ προσλήψεων ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε υγειονομικό Προσωπικό (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Παραϊατρικό και λοιπό βοηθητικό Προσωπικό). Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων χειρουργικών αιθουσών – που τώρα μένουν κλειστές ελλείψει Προσωπικού – και κατά συνέπεια θα μειωθούν κατά πολύ οι λεγόμενες «λίστες αναμονής προς χειρουργείο».

Αφού ικανοποιηθεί η παραπάνω ανάγκη, η λειτουργία των «απογευματινών χειρουργείων» μπορεί να εφαρμοστεί εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις όπως:

α) Μηδενική οικονομική συμμετοχή των ασθενών. Το σύνολο της δαπάνης να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του.

β) Συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων (Ιατρικών, Νοσηλευτικών, βοηθητικών κτλ) όπως συμμετέχουν και στα τακτικά πρωινά χειρουργεία, χωρίς να αποκλείεται κανείς.

γ) Τήρηση αρχών διαφάνειας και ισονομίας στην κατάρτιση των λιστών για τα «Απογευματινά Χειρουργεία».

δ) Επαρκής χρηματοδότηση όλων των εμπλεκόμενων και συμμετεχόντων σ΄ αυτά.

Υπογραμμίζουμε και πάλι ότι ο χαρακτήρας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Νοσοκομεία της Χώρας πρέπει να είναι Δημόσιος και η πρόσβαση σ’ αυτά δωρεάν! Είναι επιτακτική η ανάγκη για την άμεση κάλυψη των κενών στις οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων του Ε.Σ.Υ., για την αύξηση των μισθών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, τις προσλήψεις μόνιμου Προσωπικού (επισπεύδοντας την χρονοβόρα διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π.), την ένταξη στα Β.Α.Ε. και την παροχή κινήτρων.

Κύριε Υπουργέ,

Με το παρόν υπόμνημά μας ακροθιγώς αναφερθήκαμε σε ορισμένα από τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Π.Γ.Ν.Ι., τα οποία και δημιουργούν πλείστες όσες παρενέργειες στην καθημερινή του λειτουργία και στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας προς όσους συνανθρώπους μας το έχουν ανάγκη.

Η υγεία, ως το ύψιστο κοινωνικό αγαθό, πρέπει να διασφαλίζεται από κάθε κράτος πρόνοιας. Είναι λοιπόν υποχρέωση όλων όσων εμπλέκονται με το χώρο υγείας να εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρούμε λοιπόν υποχρέωση της Πολιτείας να ενσκήψει με διάθεση επίλυσης στα προβλήματα του Π.Γ.Ν.Ι., τα περισσότερα από τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν διευθετηθεί.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη:

α) Οριστική και μόνιμη επίλυση του προβλήματος της καθαριότητας της φύλαξης και της εστίασης του Νοσοκομείου.

β) Νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου σε συνδυασμό  με την εκπόνηση του νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Νοσοκομείου.

γ) Επαναχωροθέτηση λειτουργιών και δράσεων του Νοσοκομείου σε χώρους, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες “παραγόντων”…

ε) Αύξηση προϋπολογισμού Νοσοκομείου.

στ) Κρίσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων & Τμημάτων Διοικητικής, Νοσηλευτικής & Τεχνικής Υπηρεσίας.

ζ) Προγραμματισμός νέων Έργων, Επέκταση και αναδιάρθρωση των Τ.Ε.Π., Κέντρο Τραύματος (Trauma Center), Επεμβατικοί Ακτινολόγοι, Μονάδα Παίδων.

η) Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

θ) Μετατροπή όλων των Επικουρικών και Ι.Δ.Ο.Χ. συμβάσεων σε Ι.Δ.Α.Χ., γιατί αφ’ ενός μεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νοσοκομείου, αφ’ ετέρου γιατί την περίοδο της Πανδημίας, οι Επικουρικοί συνάδελφοι και οι Συμβασιούχοι με Σ.Ο.Χ. και Ο.Α.Ε.Δ. είναι στην πρώτη γραμμή όπως το λοιπόν μόνιμο προσωπικό.

Εμείς ως Σύλλογος Εργαζομένων είμαστε διαθέσιμοι για κάθε βοήθεια προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων για τα προβλήματα του Π.Γ.Ν.Ι. Άλλωστε αν το Π.Γ.Ν.Ι. συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, βασίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στο φιλότιμο των Εργαζόμενων σ’ αυτό. Επειδή όμως οι αντοχές όλων εξαντλούνται, πρέπει κάτι να γίνει άμεσα!

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!