Το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα που θα υλοποιήσει μέσω ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Ηπείρου, αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση που εξέδωσε η Περιφέρεια. Το αφορά στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: την αγροδιατροφή, την βιομηχανία της εμπειρίας δηλαδή τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την …
δημιουργική βιομηχανία, την παροχή υπηρεσιών και την υγεία- ευεξία.Μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθεί το πλήρες μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Αδείας.Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 2.000.000,00€. Η διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβεί τους είκοσι (22) μήνες.Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 7/01/2020 ώρα 13.00.H πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή έως 30/06/2020 ώρα 15.00. Η αξιολόγηση είναι άμεση και κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!