Δύο ψηφιακά παιχνίδια, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Μουσείου της Ακρόπολης και του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν με δημιουργικό τρόπο τη ζωφόρο του Παρθενώνα.
Τα παιχνίδια «Τα χρώματα της ζωφόρου» και «θεός, άνθρωπος, ζώο» είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση parthenonfrieze.gr/paixnidia στο ελληνικό και διεθνές κοινό.
Με το παιχνίδι «Τα χρώματα της ζωφόρου» οι χρήστες γίνονται αρχαίοι ζωγράφοι. Διαλέγουν τα χρώματα που επιθυμούν από την παλέτα στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις λίθους (με τις παραστάσεις: Βόδια και οδηγοί, Υδριαφόροι, Θεοί) την περιοχή που θέλουν να χρωματίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο η ζωφόρος ζωντανεύει με τα χρώματα που επιθυμούν, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν πληροφορίες σχετικά με τον λίθο που χρωματίζουν.
Στο παιχνίδι «θεός, άνθρωπος, ζώο» μέσα από ψηφιακές κάρτες μνήμης οι παίκτες γνωρίζουν την ποικιλία των μορφών που απεικονίζονται στη ζωφόρο, παρατηρώντας τον τρόπο που οι καλλιτέχνες ζωντανεύουν τις μορφές και τους δίνουν κίνηση.
Παράλληλα, και για τα δύο παιχνίδια δίνεται εκτυπώσιμο υλικό για το σπίτι και την τάξη. Τα διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια για τη ζωφόρο του Παρθενώνα είναι διαθέσιμα και στην αγγλική γλώσσα.
Στη διαδικτυακή εφαρμογή parthenonfrieze.gr συγκεντρώνεται και υπομνηματίζεται, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, φωτογραφικό υλικό όλων των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου.Το ΕΚΤ ανέπτυξε τη διαδικτυακή εφαρμογή parthenonfrieze.gr, σε συνεργασία με το Μουσείο της Ακρόπολης και την ΥΣΜΑ, αξιοποιώντας φωτογραφικό υλικό και την πολυετή τεκμηριωτική δραστηριότητα του επιστημονικού προσωπικού των δύο φορέων και εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!