Τα αποτελέσματα των 6 πρώτων μηνών λειτουργίας του δικτύου αυτόματων σταθμών παρακολούθησης στα ποτάμια της Ηπείρου
Με τη συμπλήρωση 6 μηνών λειτουργίας του δικτύου αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων του έργου Epirus-waters, που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων  και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, η επιστημονική ομάδα προχώρησε σε μια πρώτη αποτίμηση των πληροφοριών και υπηρεσιών τους για κάθε ένα από τους ποταμούς Καλαμά, Λούρο και Άραχθο.
Οι 3  σταθμοί Παρακολούθησης του Λούρου (στη λεκάνη απορροής, στην Κερασώνα και τις εκβολές) παρατήρησαν ποιοτική υποβάθμιση μέχρι τον Ιανουάριο και αποκατάσταση των τιμών από τον Φεβρουάριο και αύξηση της στάθμης του νερού χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σταθμός του Αράχθου  στον οικισμό Νεοχώρι που επηρεάζεται από τη λιμνοθάλασσα  του Αμβρακικού και από το  φράγμα  Πουρναρίου. Ο σταθμός αυτός λειτούργησε πλήρως όλο το εξάμηνο και έδειξε πολλές διακυμάνσεις της στάθμης, λόγω της λειτουργίας του φράγματος αλλά σχετικά μικρές σε βάθος (μικρότερες από 2m) γεγονός που δεν υποδεικνύει κίνδυνο πλημμύρας.
Ως προς τον ποιότητα των υδάτων, αυτή κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά το μεγαλύτερο διάστημα του εξαμήνου με εξαίρεση τον Οκτώβριο του 2023 και κάποιες μεμονωμένες ημέρες τον 7 Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Απρίλιο του 2024, όπου υπήρξε περιορισμένη ποσότητα γλυκού νερού στο σημείο αυτό του ποταμού.
Στον Καλαμά έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τρεις σταθμοί παρακολούθησης. Ο σταθμός “Βροντισμένη” βρίσκεται στα ορεινά-ανάντη της λεκάνης απορροής , κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Ο σταθμός λειτουργεί πλήρως από την στιγμή της εγκατάστασης του μέχρι σήμερα.
Οι μετρήσεις γενικά  έδειξαν μικρές αυξήσεις στην στάθμη των υδάτων που δεν ξεπέρασαν το 1m βάθος, ενώ η ποιοτική κατάσταση του νερού με βάση τους δείκτες διαλυμένου οξυγόνου και CCME1 ήταν από καλή ως υψηλή σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!