Ο Βουλευτής, κ. Χρήστος Γκόκας, ως υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν δύο αναφορές με βάση σχετικές επιστολές της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.). Η πρώτη απευθύνεται στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού σχετικά με τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων τουριστικών λεωφορείων από τα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης. Η δεύτερη αποστέλλεται στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού για την παράλειψη ένταξης των τουριστικών λεωφορείων και των Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών στο Πρόγραμμα Επανεκκίνησης του Τουρισμού.

Στην πρώτη αναφορά επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις των τουριστικών λεωφορείων δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες κατηγορίες για το πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ως προς την πλήρη επιδότηση των εισφορών για τις επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας, καθώς επίσης ούτε και για το πρόγραμμα αναστολής συμβάσεων εργασίας Ιουλίου.

Επιπλέον σημειώνουν ότι ο αδικαιολόγητος αυτός αποκλεισμός για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 49.39 υφίσταται και για το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας, παρόλο που την ίδια στιγμή, ορθώς βέβαια, τα τουριστικά γραφεία συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω προγράμματα στήριξης της απασχόλησης.

Στη δεύτερη αναφορά τονίζουν ότι ο ΚΑΔ 49.39-Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α., ο οποίος καλύπτει φορολογικά τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) δεν περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ για το Πρόγραμμα Επανεκκίνησης του Τουρισμού. Τα μέλη της συγκεκριμένης Ομοσπονδίας προτείνουν ότι για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν την εξειδίκευση του ΚΑΔ, δηλαδή 4939.3, να έχουν τη δυνατότητα, κατάθεσης επιπλέον δικαιολογητικού, απόδειξης της δραστηριότητάς τους στις μη τακτικές χερσαίες μεταφορές επιβατών ή διαφορετικά να τους επιτραπεί να κάνουν τώρα αυτή την εξειδίκευση του ΚΑΔ στην εφορία. Έτσι θα αποφευχθούν φαινόμενα αποκλεισμού πολλών επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη κάθε οικονομική στήριξη για να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους.

Τέλος οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενοι στους αρμόδιους Υπουργούς τους κάλεσαν να τους ενημερώσουν για τις ενέργειές τους και τις αποφάσεις τους επί των θεμάτων αυτών και να αποκατασταθεί άμεσα κάθε αδικία για τις επιχειρήσεις των τουριστικών λεωφορείων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!