Την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 20:00 διοργανώνεται από τον Δήμο Ζίτσας η πρώτη Διαδικτυακή τοπική Συνάντηση Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM» (INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020).

Θα παρουσιαστούν οι ενέργειες και οι δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Κατόπιν θα ακολουθήσει συζήτηση για θέματα που απασχολούν τους υφιστάμενους αλλά και νέους αγρότες.

Στόχος των συναντήσεων είναι η υποστήριξη της παραγωγής και της προώθησης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στο Δήμο Ζίτσας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, προβλέπονται τέσσερεις συναντήσεις ευαισθητοποίησης.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ως εισηγητές ο κος Απόστολος Γείτονας (Υπεύθυνος Υποκαταστήματος Ηπείρου – STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ), ο κος Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος (Γενικός Γραμματέας – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ), καθώς και στελέχη των Ελλήνων Εταίρων.

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM» στοχεύει στην υποστήριξη, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, δικτύωσης και προώθησης, της δημιουργίας νέων συνεταιριστικών / συνεργατικών σχημάτων, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν σε δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες (π.χ. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Ειδικότερα επιδιώκεται η ανάπτυξη της Κοινωνικής Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η Κοινωνική Οικονομία, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διαμορφωθεί ένα φιλικό και ευνοϊκό περιβάλλον για την συνεργασία των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, διευκολύνοντας έτσι τη διανομή των Αγροτικών Προϊόντων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την από κοινού παρουσία στο χώρο του Branding και της Σήμανσης (Labeling).

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

 •   Πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία συνεργατικών / συνεταιριστικών σχημάτων στον αγροτικό τομέα
 •   Καινοτόμα σχέδια προώθησης και Marketing
 •   Αναλυτικοί οδηγοί (manuals) με προδιαγραφές καλλιέργειας, επεξεργασίας, τυποποίησης και

  συσκευασίας αναφορικά με νέες καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

 •   Προώθηση της συνεργασίας των παραγωγών με δίκτυα καταναλωτών
 •   Δράσεις πληροφόρησης, δικτύωσης, συμβουλευτικής, προώθησης και εκπαίδευσης
 •   Δημιουργία ενός Ελληνο-Ιταλικού Επιστημονικού Κέντρου για τoν συνεργατισμό στον αγροτικό τομέα. Στο πλαίσιο του έργου, το Κέντρο αυτό, θα παρέχει καθημερινή υποστήριξη, με εξειδικευμένους επιστήμονες, στους αγρότες των περιοχών παρέμβασης.
 • Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

  •   ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ – Επικεφαλής Εταίρος (Ελλάδα)
  •   ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Ελλάδα)
  •   ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ (Ελλάδα)
  •   Δήμος TORRE SANTA SUSANNA (Ιταλία)
  •   Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών Απουλίας – CIA Apulia (Ιταλία).
   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://project-agrifarm.eu/

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 26510 62819 ή στο e-mail [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!