Με αφορμή την 48ωρη απεργία των Τελωνειακών υπαλλήλων και ύστερα
από την αρ. 029/02.04.24 ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών της
Ελλάδος ενημερωθήκαμε για το κυοφορούμενο σχέδιο της ΑΑΔΕ για τη
δημιουργία ΤΕΚ (Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα) στις πόλεις Αθήνα και
Θεσσαλονίκη τα οποία θα αποκτήσουν ολοκληρωτικά τον Τελωνειακό
έλεγχο αλλά και το τελωνισμό και την απελευθέρωση των εμπορευμάτων.
Θεωρούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα
μέλη μας, στους εμπόρους και κυρίως στους εξαγωγείς, καθυστερήσεις
στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, αύξηση του κόστους, αύξηση της
γραφειοκρατίας (έστω και ηλεκτρονικής) και γενικά προβλήματα στην
εξυπηρέτηση των εμπόρων. Είναι βέβαιο ότι διαδικασίες οι οποίες
γίνονται σήμερα άμεσα, θα καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικής
επικοινωνίας.
Επίσης είναι σίγουρο, έχει συμβεί στο παρελθόν, ότι πρώτα θα
ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εξαγωγέων- εισαγωγέων της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης και κατόπιν θα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες των
εμπόρων της περιφέρειας.
Σας καλούμε, να λάβετε υπόψη τους προβληματισμούς μας γιατί
διαφορετικά θα συμβάλλετε στη δυσανάλογη επιβάρυνση των
συναλλαγών για τον εμπορικό κόσμο της περιφέρειας, σε μια ήδη
δύσκολη οικονομική περίοδο.
Συνεπώς, σας προτείνουμε τη διατήρηση της υφιστάμενης δομής καθώς
και την στελέχωση των τελωνειακών μονάδων.
Η αποκέντρωση τέλος, είναι κυρίαρχη επιλογή για όλη τη δημόσια
διοίκηση και αναρωτιόμαστε γιατί δεν ισχύει και για την ΑΑΔΕ;

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

Ευθύμιος Χρυσοστόμου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!