«Γωνιές ανακύκλωσης» επιχειρεί να δημιουργήσει ο Δήμος Ιωαννιτών με την υποβολή σχετικής πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Η απόφαση για την υποβολή της πρότασης ελήφθη στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο 1,2 εκατ. ευρώ.
Η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιωαννιτών» περιλαμβάνει δύο υποέργα:
• Υποέργο 1: Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Ιωαννιτών
Αφορά στη δημιουργία 11 Γωνιών Ανακύκλωσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη δημιουργία του προτεινόμενου δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο αφορά σε:
• 5 Υπόγειες ΓΑ 4 θέσεων με ενσωματωμένα έξυπνα συστήματα λειτουργίας
• 6 Επιφανειακές ΓΑ 6 θέσεων με ενσωματωμένα έξυπνα συστήματα λειτουργίας
• 1 Α/Φ όχημα ανακυκλώσιμων δύο ρευμάτων
• 1 Α/Φ όχημα ανακύκλωσης με υδραυλικό μηχανισμό γερανοφόρου.
Τα προτεινόμενα 11 σημεία συλλογής του Δήμου θα στοχεύουν στη συλλογή επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. Με την εγκατάσταση και λειτουργία των προτεινόμενων Γωνιών Ανακύκλωσης θα επέλθει μείωση των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή και κατ’ επέκταση μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου.
Επιπλέον, θα αποτελέσουν πόλους βιωματικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πολίτες που τα επισκέπτονται και κάνουν χρήση, με αποτελέσματα θετικά και σε άλλα ρεύματα διαλογής στην πηγή που προτίθεται να εφαρμόσει ο Δήμος.
• Υποέργο 2: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης με σκοπό την προώθηση της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!