Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια λειτουργίας από την ίδρυσή του, το 1964. Η ίδρυση Πανεπιστημίου στα Ιωάννινα σηματοδότησε το άνοιγμα της ανώτατης εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, δεικνύοντας αφενός αναγνώριση και συνέχεια στην πνευματική παράδοση της Ηπείρου και αφετέρου στηρίζοντας την πνευματική και αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας, διοργανώνεται  εκδήλωση παρουσίασης των έντεκα Σχολών και των είκοσι τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων αντίστοιχα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 14 έως και την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρες 11.00-13:00 και 18:00-20:00, στην Αίθουσα του ΓΑΚ-Ιστορικού Αρχείου Ηπείρου στον 1 ο όροφο (Δ. Φιλοσόφου και Γλυκήδων-Κάστρο Ιωαννίνων).

Παράλληλα με τις παραπάνω παρουσιάσεις στο ισόγειο του κτηρίου θα υπάρχει ενημερωτικό υλικό για τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και για τις σχολικές μονάδες και θα υπάρχει δυνατότητα για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και διάδραση με το κοινό.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 60 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

14/5/2024

15/5/2024

16/5/2024

ΩΡΕΣ

11:00-11:30

Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Μαθηματικών

Φιλοσοφική Σχολή –

Τμήμα Φιλολογίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Μαθηματικών

Φιλοσοφική Σχολή –

Τμήμα Φιλολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Φυσικής

Φιλοσοφική Σχολή –

Τμήμα Ιστ. Αρχ.

11:30-12:00

Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Φυσικής

Φιλοσοφική Σχολή –

Τμήμα Ιστ. Αρχ.

Τμήμα Νοσηλευτικής Poster

Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Χημείας

Φιλοσοφική Σχολή –

Τμήμα Φιλοσοφίας

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Χημείας

Φιλοσοφική Σχολή –

Τμήμα Φιλοσοφίας

12:00-12:30

Πολυτεχνική Σχολή –

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Φιλοσοφική Σχολή

Πολυτεχνική Σχολή –

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Ψυχολογίας

Σχολή Καλών Τεχνών

Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Ψυχολογίας

12:30-13:00

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Πολυτεχνική Σχολή –

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Πολυτεχνική Σχολή –

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Πολυτεχνική Σχολή –

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Σχολή Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Τμήμα Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών

18:00-18:30

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Posters)

18:30-19:00

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών (Posters)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Posters)

19:00-19:30

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Πολυτεχνική Σχολή (Posters)

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Poster

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Πολυτεχνική Σχολή (Posters)

Σχολή Γεωπονίας

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Πολυτεχνική Σχολή (Posters)

Τμήμα Γεωπονίας (Posters)

19:30-20:00

Τμήμα Λογοθεραπείας

Πολυτεχνική Σχολή (Posters)

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης (Posters)

Τμήμα Ιατρικής Poster

Πολυτεχνική Σχολή (Posters)

Σχολή Μουσικών Σπουδών

Πολυτεχνική Σχολή (Posters)

Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Posters)

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!