Ένα ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο εκπόνησε ομάδα μαθητών του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας στο πλαίσιο της καινοτόμου δράσης “Η γνώση της τοπικής ιστορίας και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτό. Το παράδειγμα της Αρχαίας Νικόπολης”.
Στόχο έχει να ανιχνεύσει τον βαθμό της γνώσης της τοπικής ιστορίας από τον ντόπιο πληθυσμό, τους λόγους της μη ενδεχόμενης γνώσης και τους παράγοντες που μπορούν να διαδραματίσουν βελτιωτικό ρόλο.
Το παράδειγμα της Αρχαίας Νικόπολης επιλέχθηκε λόγω της επικείμενης πρότασης ένταξης της στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Τα αποτελέσματα του θα παρουσιαστούν από τους μαθητές στο πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ” Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου” στις 20/04/2024 στο Πειραματικό Λύκειο Πατρών.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο αφορά όλες τις ηλικίες και είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1LhUzVpUGg2i5fTedVS2SHMwcmpza_i9Bw3ik9A1FFlq-0g/viewform?pli=1 “Η σχέση μας με την τοπική ιστορία – Η γνώση της ιστορίας της αρχαίας Νικόπολης.”
Υπεύθυνη της δράσης είναι η Ολγα Πασσά και συμμετέχοντες οι εκπαιδευτικοί στο μαθητικό συνέδριο Σοφία Γιαννούλη και Μαρία Μαγαλιού σε συνεργασία με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας Ανθής Αγγέλη και την Ελπίδα Σαλταγιάννη προϊσταμένη τμήματος Τ.Β.Α.Μ, Ε.Φ.Α. Πρέβεζας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!