Η οριστικοποίηση του αναδόχου του έργου κατασκευής της Ιόνιας Οδού από την Πεδινή ως την Κακαβιά, έγινε γνωστή σήμερα από το Υπουργείο Υποδομών με απόφαση – Εδώπου αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ο δρόμος Ιωάννινα-Καλπάκι-Κακαβιά ή αλλιώς το έργο με τίτλο “Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά” προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ με προαίρεση 76 εκατ. ευρώ, έχει οριστικό ανάδοχο, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή κατά της προηγούμενης απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου.

Οριστικός ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας “ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΉ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ” με διακριτικό τίτλο ΑΒΑΞ ΑΕ.

Η προσφερόμενη κατ’ αποκοπή δαπάνη εργασιών αντιστοιχεί σε έκπτωση 17,50% και προκύπτει συνολική κατ’ αποκοπή δαπάνη έργου 155.772.983 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!