Σε εξέλιξη βρίσκεται από τον Δήμο Πρέβεζας ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου “Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών-άρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας” που επλήγησαν από την θεομηνία του Νοεμβρίου του 2021.
Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000 ευρώ, ενώ θα αντιμετωπιστούν εκτεταμένες καταστροφές και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Πρέβεζας,Λούρου και Ζαλόγγου).
Από τις έντονες βροχοπτώσεις μεταφέρθηκαν φερτά υλικά, υπερχείλισαν αυλάκια απορροής υδάτων, διαβρώθηκαν οδοστρώματα ενώ σημειώθηκαν και άλλες μεγάλες ζημιές καθιστώντας σε πολλά σημεία από δύσκολη έως αδύνατη την διέλευση από και προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και κατοικίες.
Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις για τη Δ.Ε Λούρου θα γίνουν στην Άνω Ράχη, τον Ωρωπό, το Λούρο, το Σκιαδά , την Στεφάνη, το Σφηνωτό, του Άνω και κάτω Κοτσανόπουλου, της Βρυσούλας και της Ρεματιάς. Στη Δ.Ε Ζαλόγγου εργασίες θα γίνουν στην Τ.Κ Καμαρίνας, τη Μυρσίνη,το Βράχο, το Μεγαδέντρο, τη Λυγιά, τη Ν.Σινώπη,τις Εκκλησιές ,το Κανάλι, την Κρυοπηγή,τα Ριζά και το Χειμαδιό. Για τη Δ.Ε Πρέβζας εργασίες προβλέπεται να γίνουν στην Τ.Κ Μύτικα, την Τ.Κ Πρέβεζας και την Τ.Κ Μιχαλιτσίου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!