Η εταιρία ENERGIA, με εξειδίκευση σε συστήματα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, αναζητά υπαλλήλους για μόνιμη εργασία.

Υπεύθυνο Εργοταξίου για πλήρη απασχόληση σε εγκαταστάσεις ενεργειακών συστημάτων.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 Επίβλεψη και συντονισμός εργοταξίων.

 Τήρηση κανόνων ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα:

 Πτυχίο Πολιτικού / Τοπογράφου-Χωροτάκτη Μηχανικού.

 Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών.

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

 Κατοχή πτυχίου Αγγλικής γλώσσας.

 Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.

 Υπευθυνότητα στον τομέα της οργάνωσης και επίβλεψης έργων.

 Δίπλωμα Οδήγησης Β κατηγορίας.

Παρέχονται:

 Ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη γνώσεων στον τομέα των φωτοβολταϊκών.

 Πλήρης απασχόληση

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!