Γνωστοποιείται στο κοινό ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 10-07-2021 ως εξής :

Α) Από ώρα 13:00 μμ έως 13:30 μμ στις παρακάτω περιοχές : Μπάφρα πέριξ πτηνοτροφείου κ. Γεωργιάδη – πρατηρίου υγρών καυσίμων κ. Σούλτη Θ. – αντλιοστάσιο Μπάφρας.

Β) Από ώρα 14:00 μμ έως 14:30 μμ στις παρακάτω περιοχές : Νεοκαισάρεια πέριξ επιχερήσεων ΤΟΛΗΣ MOTORS – ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΑΕ. Γ) Από ώρα 15:45 μμ έως 16:30 μμ στις παρακάτω περιοχές : Μπιζάνι πέριξ επιχείρησης μαρμάρων κ. Βάσιου Λαμπρινής – ΑΦΟΙ ΚΟΛΙΟΥ, πριν το μουσείο κ. Βρέλλη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!